Przekaz 1% podatku: KRS 000 000 88 43 | Nr konta: 04 1240 4807 1111 0000 5531 4309

Projekt  "Aktywność i zdrowie w każdym wieku" prowadzony  był dla 25 osób powyżej 60- tego roku życia w okresie od 01.09.2016r do 15.12.2016r. Współfinansowany ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  w ramach realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  z obszaru aktywizacji osób starszych w 2016 roku oraz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy. Głównym celem projektu była aktywizacja osób starszych, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Projekt rozpoczął się spotkaniem  integracyjnym  w Bobrowej Woli podczas, którego seniorzy mogli poznać różne gry sportowe, brać udział w różnych konkursach, zabawach, przygotowywać wspólnie przekąski. W trakcie realizacji projektu zorganizowano dla wszystkich  zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zasad zdrowego stylu życia oraz pierwszej pomocy. W ramach tych zajęć odbyły się spotkania z ratownikiem medycznym,  dietetykiem,  farmaceutą, psychologiem, kosmetyczką i wizażystką  oraz prawnikiem. Seniorzy mogli rozwijać swoje zainteresowania kulturalne podczas aktywnego uczestniczenia w koncercie muzycznym Orkiestry Filharmonii Rzeszowskiej. Stowarzyszenie "Radość" zapewniło konsultacje lekarskie dla 25 osób, które otrzymały zalecenia do uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych i masażu. Beneficjenci systematycznie korzystali z zajęć rehabilitacyjnych co wpłynęło na poprawę samopoczucia i kondycji oraz wzrost aktywności seniorów. Na zakończenie projektu zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące.