Przekaz 1% podatku: KRS 000 000 88 43 | Nr konta: 04 1240 4807 1111 0000 5531 4309

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy od lutego 2016r. realizuje Projekt pod nazwą: Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczestnikami Projektu jest 50 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które ukończyły 16 rok życia.

Celem projektu jest wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności poprawiające ich zdolność do samodzielnego funkcjonowania, na miarę możliwości psychofizycznych. W ramach Projektu pod okiem asystentów osoby niepełnosprawne uczą się czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, organizacją czasu wolnego i uczestnictwa w życiu społecznym lokalnego środowiska.

Działania na rzecz beneficjentów projektu realizowane są w formie 5-dniowych treningów samodzielności. Uczestnik mieszka w mieszkaniu treningowym od poniedziałku do soboty

Każdy trening samodzielności obejmuje:
-
Trening gospodarstwa domowego
-
Trening gospodarowania czasem wolnym i rozwoju zainteresowań
- Trening higieniczno- fizjologiczny (poranny i wieczorny)
Zgodnie z potrzebami Uczestników trening samodzielności jest wielokrotnie powtarzany. 

Projekt jest odpowiedzią na głośno artykułowaną przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny potrzebę rozwijania ich autonomii i gotowości do maksymalnie samodzielnego życia. To co dla osoby zdrowej jest szarą, często przesiąkniętą tzw. prozą codzienności, dla osób niepełnosprawnych bywa upragnionym sposobem egzystencji. Marzą o niezależności. W mieszkaniu treningowym, przy wsparciu asystentów, przygotowują się do samodzielnego gospodarowania.

W dni powszednie mieszkańcy doskonalą swoje umiejętności samoobslugowe, uczą się przygotowywania posiłku, dbania o porządek,  organizacji czasu. Popołudnie i wieczór to czas na rozwijanie zainteresowań, aktywność fizyczną, odpoczynek. Czasami jest to relaks przed telewizorem, innym razem ćwiczenia w siłowni, spacer, bilard czy wyjście do kina.

Ważnym aspektem pobytu na mieszkaniu jest nabycie umiejętności całodobowego pobytu bez obecności i wsparcia rodziców - często po raz pierwszy w życiu. Ma to duże znaczenie także dla rodziców, którzy dzięki pobytowi niepełnosprawnego dziecka mają czas na aktywność własną.

Uczestnictwo w treningach w Mieszkaniu samodzielności traktujemy jako przedsionek mieszkalnictwa chronionego.