Przekaz 1% podatku: KRS 000 000 88 43 | Nr konta: 04 1240 4807 1111 0000 5531 4309

Strona Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym

 

Strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

 

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Serwis Organizacji Pozarządowych NGO

 

Strona Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Portal ekonomii społecznej

 

Serwis poświęcony gospodarce podkarpackiej

 

Portal poswięcony organizacjom pozarządowym

 

Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

 

Podkarpacki portal informacyjny