Przekaz 1% podatku: KRS 000 000 88 43 | Nr konta: 04 1240 4807 1111 0000 5531 4309

Każdy gest, nawet najdrobniejszy - zmienia świat, czyjś świat… Wokół nas jest wiele osób, które potrzebują wsparcia – odkryjmy w sobie radość dzielenia się… Bo to naprawdę ogromna wartość! 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powierzyło Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" realizowanie projektu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną tj. "Zorganizowanie szkolenia dla rodzin zastępczych mających na celu podniesienie ich umiejętności oraz poszerzenie horyzontów w zakresie opieki nad dzieckiem zawierającego elementy działań profilaktycznych promujących zachowania alternatywne do przemocowych"- SZKOŁA DOBRYCH, ŚWIADOMYCH RODZICÓW. 

Karting jest doskonałą alternatywą na nudę! Jest sportem o dużym aspekcie wychowawczym i edukacyjnym jak i również socjalno-integracyjnym. Dodatkowo dostarcza ogromną dawkę pozytywnej adrenaliny. 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to czas ludzkiej miłości, radości i spotkań - nie tylko tych rodzinnych...  

Takie zestawienie może dziwić, ale proszę nam wierzyć - była i Radość ,i Kosmos... 

Od 5 lat Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku wyróżnia i promuje firmy społeczne, które wyróżniają się pod względem sprawności prowadzenia działalności rynkowej oraz realizują istotne społeczne cele, przyczyniając się do rozwiązywania lub niwelowania zdefiniowanych problemów społecznych. Celem Konkursu jest pokazanie, że taka działalność jest możliwa i potrzebna.