Aktualności

24Kwi

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – dostawa pierwszego wyposażenia

Rozstrzygnięcie zapytania na dostawę pierwszego wyposażenia mieszkań dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Szczegółowy znajdują się w poniższych załącznikach: Wybór ofertyZałącznik do wyboru oferty ...

20Lut

Uwaga praca dla osób niepełnosprawnych – rekrutacja uzupełniająca do projektu: Bar „Radość” w Dębicy

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy prowadzi rekrutację uzupełniającą do projektu pt. Bar „Radość” w Dębicy, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do...

15Lut

Przedłużony nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Przedłużony nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”                 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, przedłuża do dnia 31.03.2019r. nabór uczestników do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” współfinansowany ze środków EFS w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8...