Aktualności

21Lis

Konferencja „Wcześniej!” już za nami

4.11.2018 roku odbyła się Konferencja „Wcześniej!”, która była podsumowaniem Projektu „Wcześniej!- program popularyzacji Wczesnej Interwencji-„edycja I. Projekt miał na celu popularyzację wiedzy na temat istoty wczesnej interwencji oraz jej wpływu na proces rehabilitacji. Działaniami objęły powiaty: dębicki ropczycko-sędziszowski i jasielski. Pierwszym etapem było rozpoczęcie terapii dla 40 dzieci do 7 roku życia z zakresu: diagnozy i terapii funkcji poznawczych oraz...

05Paź

Konferencja „Wcześniej!”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy realizuje projekt: „Wcześniej! – Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji” – edycja I. Ma on na celu popularyzację wiedzy na temat istoty wczesnej interwencji oraz jej wpływu na szeroko rozumiany proces rehabilitacji dziecka. Ostatnim etapem projektu jest „Konferencja Wcześniej!”, podczas której omówione zostaną możliwości uzyskania pomocy z zakresu Wczesnej Interwencji i podsumowane dotychczasowe działania z realizacji całego programu. Tematy poruszone podczas konferencji: Wczesna interwencja logopedyczna czyli logopeda nie tylko od „szu-szu-sza

18Kwi

Zapytanie ofertowe – projekt partnerski: wybór 6 specjalistów do zespołu ds. opracowania standardu

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, jako partner projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza do składnia ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.ŁB.2321.22.2018 na wybór 6 specjalistów do Zespołu ds. opracowania standardu w ramach projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lubinie...