Aktualności

23Maj

Zaproszenie na Konferencję – Panel ekspertów ES

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy serdecznie zaprasza na Konferencję, która odbędzie się w dniu 27.05.2019r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Dębicy w Domu Kultury „Kosmos” MOK w Dębicy ul. Lisa 3, 39-200 Dębica. W imieniu realizatorów projektu: Konsorcjum projektowego w składzie: Sylpo System sp z o. o (Lider), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie współfinansowanego...

24Kwi

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – dostawa pierwszego wyposażenia

Rozstrzygnięcie zapytania na dostawę pierwszego wyposażenia mieszkań dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Szczegółowy znajdują się w poniższych załącznikach: Wybór ofertyZałącznik do wyboru oferty ...

20Lut

Uwaga praca dla osób niepełnosprawnych – rekrutacja uzupełniająca do projektu: Bar „Radość” w Dębicy

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy prowadzi rekrutację uzupełniającą do projektu pt. Bar „Radość” w Dębicy, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do...