karolina

This author Karolina Laskowska has created 14 entries.

23 Maj

Zaproszenie na Konferencję – Panel ekspertów ES

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy serdecznie zaprasza na Konferencję, która odbędzie się w dniu 27.05.2019r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Dębicy w Domu Kultury „Kosmos” MOK w Dębicy ul. Lisa 3, 39-200 Dębica. W imieniu realizatorów projektu: Konsorcjum projektowego w składzie: Sylpo System sp z o. o (Lider), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie współfinansowanego...

20 Lut

Uwaga praca dla osób niepełnosprawnych – rekrutacja uzupełniająca do projektu: Bar „Radość” w Dębicy

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy prowadzi rekrutację uzupełniającą do projektu pt. Bar „Radość” w Dębicy, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do...

15 Lut

Przedłużony nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Przedłużony nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”                 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, przedłuża do dnia 31.03.2019r. nabór uczestników do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” współfinansowany ze środków EFS w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8...

07 Lut

Nabór pracowników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Nabór pracowników  do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”                 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ogłasza nabór pracowników na stanowisko Opiekun mieszkania do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Celem projektu realizowanego od 01.03.2018r. do 28.02.2022r. jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym....

05 Lut

„STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM”. Rekrutacja Uczestników

INFORMACJA O PROJEKCIE:  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy od 1.03.2018r. uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego  pn. „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Lublinie, Partnerami są: – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej...