Zapytania ofertowe

24 Kwi

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – dostawa pierwszego wyposażenia

Rozstrzygnięcie zapytania na dostawę pierwszego wyposażenia mieszkań dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Szczegółowy znajdują się w poniższych załącznikach: Wybór ofertyZałącznik do wyboru oferty ...

17 Sty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w zasady konkurencyjności na: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” – ROBOTY BUDOWLANE informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez ASBUD Andrzej Stasiowski, Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie za cenę: 80 839,13 zł. Szczegółowe informacje dotyczące punktacji przyznanej poszczególnym ofertom znajdują się w załączniku do niniejszego pisma. Informacja o wyborze oferty Załącznik do wyboru oferty ...

20 Gru

Zapytanie ofertowe – projekt partnerski: wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń w tzw „budynku gospodarza” przy dworku w Straszęcinie z przeznaczeniem na mieszkania

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, jako partner projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lubinie, zaprasza do składnia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń w tzw „budynku gospodarza” przy dworku w Straszęcinie z przeznaczeniem na...

18 Kwi

Zapytanie ofertowe – projekt partnerski: wybór 6 specjalistów do zespołu ds. opracowania standardu

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, jako partner projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza do składnia ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.ŁB.2321.22.2018 na wybór 6 specjalistów do Zespołu ds. opracowania standardu w ramach projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lubinie...