COP Dębica

Centrum Obsługi Placówek jest wydzielonym w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia „Radość” zespołem pracowników do realizacji zadań administracyjno – biurowych.

Do zadań wykonywanych przez Centrum Obsługi Placówek należy m.in.:

  • Obsługa sekretariatu
  • Księgowość
  • Kadry i szkolenia
  • Zamówienia publiczne
  • Promocja

COP obsługuje istniejące placówki, projekty oraz inne działalności realizowane przez Stowarzyszenie „Radość”.

Centrum Obsługi Placówek

otwarte: poniedziałek – piątek : 7:30 – 15:30
ul. Aleksandra Fredry 3
39-200 Dębica
nr telefonu/fax : 14 696 91 38
email: radosc@radosc.debica.pl