Mieszkalnictwo chronione

Mieszkanie Samodzielności

Dokumentacja projektu pn. Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – Nr Umowy nr ZZO/000141/09/D z dnia 20marca 2018r.

 

Od maja 2018 kontynuujemy treningi samodzielności w ramach projektu: Rehabilitacja społeczna
w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  /Konkurs 4/2017 pn. Samodzielni i skuteczni/.
Projekt realizowany będzie do 31.03.2021.  


Celem projektu jest rozwijanie umiejętności Uczestników Projektu niezbędnych do niezależnego codziennego funkcjonowania, samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, budowania relacji
i funkcjonowania w środowisku.

Uczestniczy w nim  50 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy cyklicznie biorą udział w treningu samodzielności pod opieką asystentów (mieszkają w mieszkaniu treningowym) przez okres 5 dni tj. od poniedziałku godz.15.00 do soboty godz. 9.00 z przerwami na pobyt w innych placówkach
(np. WTZ, ŚDS, ZAZ, szkoła – w godz. 8.00-15.00). Każdy trening samodzielności obejmuje  następujące formy wsparcia:

Trening higieniczno- fizjologiczny poranny realizowany od wtorku do piątku w godz. 6.00-8.00, w soboty
w godz. 7.00-9.00

Trening gospodarstwa domowego realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00

Trening gospodarowania czasem wolnym i rozwoju zainteresowań realizowany  od poniedziałku
do piątku w godz. 18.00-20.00

Trening higieniczno- fizjologiczny wieczorny realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 20.00-22.00

Asystenci sprawują też dyżur nocny, aby zapewnić beneficjentom poczucie bezpieczeństwa   i zminimalizować lęk związany z sytuacją samodzielnego pobytu w mieszkaniu samodzielności bez rodziców, opiekunów prawnych.

Zgodnie z potrzebami Uczestników trening samodzielności może być wielokrotnie powtarzany.

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących projektu można uzyskać w Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia „Radość” przy ul. Fredry 2 39-200 Dębica oraz pod numerem telefonu: 14 696 91 38
lub 733 533 723

Mieszkanie Lublin

 

Nowa treść

Zapraszamy na profil Facebooka