Spółdzielnia Socjalna Radość

Powstała przy współpracy Stowarzyszenia Radość  z Gminą Żyraków.

W spółdzielni zatrudnione są osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności.

Do głównych zadań Pracowników należy:

wycinka drzew i krzewów

pielęgnacja terenów zielonych

koszenie trawników