Warsztaty Terapii Zajęciowej

Zapraszamy na profil Facebooka

Stowarzyszenie prowadzi dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej

 • WTZ w Dębicy działają od 2004 roku.
 • WTZ w Bobrowej Woli powstały w 2007 roku.

Warsztaty realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności.

Ważnym elementem działalności warsztatów jest aktywizacja zawodowa uczestników poprzez:

 • Doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych
 • Wyrabianie nawyków i cech osobowości potrzebnych w pracy
 • Podnoszenie kompetencji społecznych

Pracownie WTZ:

 • przygotowania zawodowego
 • medialno-komputerowa
 • pracownia technik różnych
 • gospodarczo-porządkową
 • ekologiczna
 • stolarska
 • rękodzieła artystycznego
 • gospodarstwa domowego
 • dziewiarstwa i szycia

Wszyscy Uczestnicy mają opiekę psychologa, fizjoterapię, opiekę lekarską, muzykoterapię.