Kadra WWR

Kadrę stanowią specjaliści wczesnego wspomagania, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi:

  • oligofrenopedagodzy
  • logopedzi
  • neurologopedzi 
  • psycholodzy 
  • terapeuci ruchowi
  • terapeuci integracji sensorycznej