O nas

Jesteśmy Przedszkolem bezpiecznym i przyjaznym. Zapewniamy wszystkim wychowankom wszechstronny rozwój na miarę ich indywidualnych potrzeb i możliwości, tak by jak najlepiej mogli sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym.

 

Nasza oferta:

Fizjoterapia

Usprawniamy motorykę poprzez ćwiczenia.

Trening Funkcji Poznawczych

Ćwiczymy percepcję, pamięć, uwagę, wnioskowanie dedukcyjne oraz indukcyjne i wiele innych zdolności poznawczych.

Trening Umiejętności Społecznych

Rozwijamy kompetencje społeczne, uczymy akceptowalnych strategii społecznych, pomagamy dzieciom w nawiązywaniu relacji.

Intensywny Trening Mowy

Codziennie uczymy komunikacji, również z wykorzystaniem technik komunikacji wspomagającej oraz alternatywnej.

Integracja Sensoryczna

Pracujemy nad integracją sensoryczną.

Stosowana Analiza Zachowania

Uczymy zachowań pożądanych i wygaszamy niepożądane.