„Ostatnie wolne miejsca dla Uczestników projektu pn. „Mieszkanie Radość” – Droga do samodzielności w Mieszkaniu Treningowym”! Przedłużamy rekrutację do dnia 30.09.2020 r. do godziny 15.30. Regulamin rekrutacji, formularze zgłoszeń oraz szczegółowe informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radość” oraz w Biurze Projektu, ul. Fredry 3, 39-200 Dębica.”