Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”

I okres finansowania
projektu 01.04.2021 – 31.03.2022


II okres finansowania
projektu: 01.04.2022 – 31.03.2023

Aktualnie realizowany jest III okres finansowania
01.04.2023 – 31.03.2024Informacje o Projekcie pn. Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy jest realizatorem Projektu pn.: Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”.

Czas trwania Projektu: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.

Celem Projektu jest rozwijanie u Uczestników Projektu umiejętności niezbędnych do niezależnego codziennego funkcjonowania, samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, budowania relacji i funkcjonowania w środowisku.

Uczestniczy w nim  25 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy cyklicznie biorą udział w treningu samodzielności pod opieką asystentów (mieszkają w mieszkaniu treningowym) przez okres 5 dni tj. od poniedziałku godz.14.00 do soboty godz. 9.00 z przerwami na pobyt w innych placówkach (np. WTZ, ŚDS, ZAZ, szkoła).

Każdy trening samodzielności obejmuje następujące formy wsparcia:

– Trening higieniczno- fizjologiczny poranny – realizowany od wtorku do piątku w godz. 6.00-8.00, w soboty w godz. 7.00-9.00,

­– Trening higieniczno- fizjologiczny popołudniowy – realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-15.00,

 Trening gospodarstwa domowego – realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00,

– Trening gospodarowania czasem wolnym i rozwoju zainteresowań – realizowany  od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-20.00,

– Trening higieniczno- fizjologiczny wieczorny realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 20.00-22.00.

Asystenci sprawują też dyżur nocny, aby zapewnić beneficjentom poczucie bezpieczeństwa i zminimalizować lęk związany z sytuacją samodzielnego pobytu w mieszkaniu samodzielności bez rodziców, opiekunów prawnych.

Zgodnie z potrzebami Uczestników trening samodzielności może być wielokrotnie powtarzany.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  /Konkurs Pokonamy Bariery (Konkurs 1/2020)/.

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących Projektu można uzyskać w Biurze Projektu, które znajduje się Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia „Radość” przy ul. Fredry 3, 39-200 Dębica oraz pod numerami telefonu: 14 696 91 38 lub 733 533 723.