Stowarzyszenie „RADOŚĆ” w Dębicy zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa wraz z montażem foteli kinowych na potrzeby realizacji projektu pt.: Kino „Radość”.
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Dokumentacja zamieszczona na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Numer ogłoszenia

Ogłoszenie nr 2022-38643-124912, ID 124912

link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124912