Stowarzyszenie „RADOŚĆ” w Dębicy zaprasza do złożenia oferty na „Usługę dzierżawy zintegrowanego systemu kasowo – biletowego na potrzeby realizacji projektu pt.: Kino Radość”