Stowarzyszenie „RADOŚĆ” w Dębicy zaprasza do złożenia oferty na „Usługę dzierżawy zintegrowanego systemu kasowo – biletowego na potrzeby realizacji projektu pt.: Kino Radość”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.