Zapisy WWR

Zapisy WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju)

Zapisy na Wczesne Wspomaganie Rozwoju dokonywane są w naszej placówce przez cały rok. Wystarczy zgłosić się do koordynatora (Anna Laskowska – mail/numer) oraz przedstawić wszystkie potrzebne dokumenty.

JAKIE DOKUMENTY POTRZEBNE SĄ DO PRZYJĘCIA DZIECKA NA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU?

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest dostarczenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych następujących dokumentów:
• opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• wniosku o przyjęcie dziecka do zespołu WWR (do pobrania TUTAJ)