Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy
serdecznie zaprasza na Konferencję, która odbędzie się w dniu 27.05.2019r. w godzinach
10.00 – 16.00 w Dębicy w Domu Kultury „Kosmos” MOK w Dębicy ul. Lisa 3, 39-200 Dębica.

W imieniu realizatorów projektu: Konsorcjum projektowego w składzie: Sylpo System
sp z o. o (Lider), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Fundacja Fundusz Współpracy
w Warszawie, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie współfinansowanego ze środków UE
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020