Stowarzyszenie „RADOŚĆ” w Dębicy zaprasza do złożenia oferty na Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia sali kinowej wraz zapleczem socjalnym na potrzeby realizacji projektu pt.: „Kino „Radość”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Dokumentacja zamieszczona na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Numer ogłoszenia 2022-38643-108391, ID 108391

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108391

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA