Stowarzyszenie „RADOŚĆ” w Dębicy zaprasza do złożenia oferty na Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, wieszaków do szatni oraz maszyny do popcornu na potrzeby realizacji projektu pt.: „Kino Radość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Dokumentacja zamieszczona na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Numer ogłoszenia 2022-38643-135347, ID 135347

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135347

unieważnienie: