Zarząd

Władze Stowarzyszenie „RADOŚĆ” na lata 2016 – 2020

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” dokonało wyboru władz Stowarzyszenia na lata 2016 – 2020

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków

  • najwyższa władza Stowarzyszenia – liczy 130 członków

Zarząd – organ uprawniony do reprezentacji

  • Jan Ciołczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Radość
  • Paweł Morawczyński – z-ca Prezesa Stowarzyszenia Radość
  • Małgorzata Kula – Sekretarz
  • Alicja Jabłońska – Skarbnik
  • Wysowski Władysław – Członek Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia Radość 2016-2020

Komisja Rewizyjna – organ nadzoru

  • Krystyna Małozięć – Przewodnicząca
  • Jolanta Gleń – z-ca Przewodniczącego
  • Andrzej Misa – Sekretarz