Przekaz 1% podatku: KRS 000 000 88 43 | Nr konta: 04 1240 4807 1111 0000 5531 4309

Idea Galerii Bezdomnej jest prosta - każdy może przynieść swoje zdjęcie, wywiesić je w specjalnie przygotowanej sali i zaprezentować publiczności podczas wernisażu a później tygodniowej wystawy...

Relacje z przyjaciółmi są niezmiernie ważne w życiu każdego człowieka. O przyjaźni napisano mnóstwo wierszy, powieści i poematów. Ludzie lubią przebywać z przyjaciółmi, ponieważ ci stanowią naturalne źródło wsparcia, pomocy ale przede wszystkim radości.

Ogromnym dla nas wyróżnieniem zakończył się X Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych powiatu dębickiego.

"Gdy w sercu kwitnie muzyka" - taki tytuł nosił ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkurs plastyczny w którym podopieczni Stowarzyszenie RADOŚĆ odnotowali swoje sukcesy.

Nie mogło być inaczej. Ten piękny dzień upłynął w przecudnej atmosferze, pełnej słoneczka, zabawy, sportowych zmagań oraz wielkiej radości. 

Można już oddawać głosy na nasze Stowarzyszenie w kategorii "Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” oraz na Prezesa Stowarzyszenia - pana Jana Ciołczyka w kategorii „Animator ekonomii społecznej”. 

Wystarczy wejść na stronę  - www.es.rops.rzeszow.pl i zagłosować. Serdecznie dziękujemy!