Historia

ROZWÓJ STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ”

1993 – ze Wspólnoty Rodzin Katolickich przy parafii św. Jadwigi w Dębicy z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością wyodrębnia się „Wspólnota Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych”. Ma ona charakter grupy wsparcia. Jej działalność to organizowanie spotkań formacyjno- integracyjnych, imprez okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych.

21.03.1994 – zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Radość” (przekształcenie Wspólnoty 
w stowarzyszenie – podmiot mający osobowość prawną). Motyw: utworzenie przez stowarzyszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

18.04. 1994 – Sąd Wojewódzki w Tarnowie rejestruje Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Radość. Pierwszym przewodniczącym zostaje Pan Andrzej Misa.
Stowarzyszenie sukcesywnie poszerza swoją działalność na rzecz aktywizacji osób 
z niepełnosprawnością i integracji ze środowiskiem lokalnym

PRZYKŁADOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA:

 • comiesięczne spotkania formacyjno – integracyjne, (z Mszą Świętą w Kościele Św. Jadwigi),
pikniki, ogniska, gry i zabawy ruchowe,
 • cykliczna organizacja imprez okolicznościowych: Spotkanie z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki; Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • pozyskiwanie środków na działalność rehabilitacyjną 
 W początkowym okresie działalności stowarzyszenia spotkania integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością organizowane były przez rodziców, Siostry Służebniczki i kapłanów. Stopniowo do działań stowarzyszenia włączali się też wolontariusze: uczniowie i nauczyciele z lokalnych szkół . Później działalność organizacji wspomagali specjaliści: lekarze, psycholog, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi.

Historia i działania stowarzyszenia

Rok 1994
 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych – ogniska, Spotkanie z okazji Dnia Dziecka, Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
Rok 1994
Rok 1995
 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych – Spotkanie z okazji Dnia Dziecka, Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Spotkanie w Ośrodku w Jaworzu – dzięki zaangażowaniu Sióstr Służebniczek i kapeli Solidarny Senior
 • Organizacja pielgrzymki do Tuchowa
 • 17.06. 1995r. – PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA NIEPEŁNOSPRAWNYCH podopiecznych Stowarzyszenia (niedostępna dla nich do tej pory);
Rok 1995
Rok 1996

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie z okazji Dnia Dziecka w Ośrodku w Jaworzu
  – Impreza Mikołajkowa, Opłatek,
 • Pierwsza wycieczka stowarzyszenia – do Warszawy i Niepokalanowa – od tamtej pory Stowarzyszenie organizuje co roku pielgrzymki i wycieczki dla swoich podopiecznych w atrakcyjne rejony naszego kraju
 • Pielgrzymka do Szymanowa
- Wyjazd na kolonię do Muszyny
 • Andrzej Misa – przewodniczący Stowarzyszenia zostaje laureatem nagrody przyznanej przez Goodyear Spirit
 Award –za aktywność w środowisku
Rok 1996
Rok 1997

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
 • Spotkanie z okazji Dnia Dziecka w Ośrodku w Jaworzu
 • Spotkanie Mikołajkowe, Opłatek,
Organizacja pielgrzymek: do Lichenia i Kałkowa
 • Pierwszy wspólny wyjazd podopiecznych na turnus rehabilitacyjny do Sanatorium „Społem”
 w Dźwirzynie – od tamtej pory członkowie stowarzyszenia corocznie wyjeżdżają na taką rehabilitację.
 • 26.09. 1997 – I koncert charytatywny pn. „Wszystkie dzieci nasze są”
 (wykonawcy : lokalne zespoły muzyczne)
Rok 1997
Rok 1998

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja Dnia Matki restauracji Magnolia
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych – Mikołajki, Opłatek,
 • Piknik z okazji Dnia Dziecka w Chotowej
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka „Jagoda” w Serbinowie
 • Organizacja pielgrzymek: do Dębowca i do Kalwarii Pacławskiej
 • Pięciu podopiecznych Stowarzyszenia „Radość” przystępuje do I Komunii Świętej
 • Pan Andrzej Misa rezygnuje z funkcji przewodniczącego Stowarzyszenia „Radość”
 Przewodniczącym zostaje Pan Kazimierz Galas
Rok 1998
Rok 1999

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych:
  – Spotkanie „Dzień Dziecka” w Chotowej
  – Impreza Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny – Ośrodek „Jubilat” w Wiśle
 • Organizacja pielgrzymki do Odporyszowa
 • Jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia „Radość” w restauracji „Magnolia”
 • Ks. Stanisław Fiołek otrzymuje tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia „Radość”

Lata 1994 – 2004

Obok organizacji działań o charakterze integracyjno-rehabilitacyjnym dla podopiecznych władze stowarzyszenia cały czas dążą do organizacji stacjonarnego miejsca codziennej rehabilitacji – Warsztatów Terapii Zajęciowej:

 • poszukują miejsca odpowiedniego do zorganizowania placówki
 • poszukują sojuszników : nawiązują współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i zakładami pracy,
 władzami miasta i powiatu, radnym Sejmiku Podkarpackiego – Panem Stefanem Bieszczadem,
 PFRON;
 • zbierają środki na działalność organizacji: od lokalnych sponsorów, odbywają się koncerty 
 charytatywne:
  26.09. 1997 – I koncert charytatywny pn. „Wszystkie dzieci nasze są”
 (wykonawcy: lokalne zespoły muzyczne)
  04.03.1999 – II koncert charytatywny pn. „Wszystkie dzieci nasze są”
  (wykonawcy : artyści z niepełnosprawnością, uczniowie lokalnych szkół, Gang Marcela)
  Wzrastała liczba członków stowarzyszenia, co wymagało odpowiednich warunków na organizowanie comiesięcznych spotkań.
  Początkowo spotkania stowarzyszenia „Radość” odbywały się w salach plebani przy Kościele Św. Jadwigi w Dębicy, od 2000 r. Klubie „Emka” i w auli Gimnazjum nr 1 w Dębicy (obecnie SP 9)
Rok 1999
Rok 2000

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie z okazji Dnia Dziecka w Zawadzie,
  – Impreza Mikołajkowa, Opłatek
  – Światowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w „Magnolii”
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do „Pałacu Morskiego” w Gąskach
 • 
Organizacja pielgrzymki do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej
 • rozpoczynają się zajęcia i spotkania stowarzyszenia w klubie „Emka” – nawiązanie współpracy 
z P. Jolantą Ożóg , radną miejską, kierownikiem Klubu „Emka”, która udostępnia pomieszczenia klubu do organizacji zajęć dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia – współpraca z „Emką” trwała do 2005r.
 • współpracę ze stowarzyszeniem „Radość” nawiązuje Pan Paweł Morawczyński , (początkowo jako wolontariusz, od 2002 roku jako fizjoterapeuta)
Rok 2000
Rok 2001

23 kwietnia 2001 r. – Stowarzyszenie zostaje wpisane do KRS – zyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego – rozpoczyna się profesjonalizacja działań stowarzyszenia

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
- Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Dzień Dziecka w Stadninie Jerzego Czerepacha przy ul. Zdrojowej
  – Spotkanie Mikołajkowe, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Jastarni na Półwyspie Helskim
 • Organizacja wycieczek do Zakopanego, Nidzicy i Czorsztyna
 • 26.02.2001 – Gimnazjum Nr 1 udostępnia stowarzyszeniu swoją aulę 
( nawiązanie współpracy z P. Zbigniewem Drzymałą, dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Dębicy, który udostępnia aulę na organizację comiesięcznych spotkań organizacji. 
Ta współpraca trwa do dnia dzisiejszego. (po likwidacji Gimnazjum aula jest częścią SP nr 9.
 • Po rezygnacji Pana Stanisława Galasa przewodniczącym Stowarzyszenia zostaje ponownie Pan Andrzej Misa
Rok 2001
Rok 2002

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Piknik w Stadninie Jerzego Czerepacha przy ul. Zdrojowej
  – Spotkanie Mikołajkowe, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka „Beskid” w Mielnie
 • Organizacja wycieczki w Góry Świętokrzyskie i do Sandomierza
 • Pan Stefan Bieszczad otrzymuje tytuł honorowego członka Stowarzyszenia „Radość”
Rok 2002
Rok 2003

Opracowanie dokumentacji w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy 
przez Pana Pawła Morawczyńskiego. Duże wsparcie na etapie tworzenia placówki okazali: Pan Stefan Bieszczad, Burmistrz Dębicy Pan Edward Brzostowski, Pani Joanna Ożóg, Maciej Szymański;

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie Mikołajkowe, Opłatek,
  – Bal Karnawałowy w Gimnazjum Miejskim nr 1
  – Bal Karnawałowy w Klubie „Emka”
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Międzywodzia k/Międzyzdrojów
 • Organizacja wycieczek: do Krynicy, Rożnowa i Kamiannej oraz do Sanoka, Ustrzyk Dolnych i nad Solinę
Rok 2003
Rok 2004
 • JUBILEUSZ 10-LECIA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RADOŚĆ”.
 • 17 czerwca 2004r. – OTWARCIE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DĘBICY w lokalu udostępnionym przez Urząd Miasta Dębicy przy ul. Sienkiewicza 6a – warsztaty zajmują parter budynku Żłobka Miejskiego. Kierownikiem WTZ zostaje Pan Paweł Morawczyński.
  W momencie utworzenia WTZ w Dębicy, w 7 pracowniach specjalistycznych, rehabilitacją objętych było 35 osób z niepełnosprawnością. 
Obecnie z rehabilitacji społeczno-zawodowej w 12 pracowniach korzysta 60 Uczestników.
 • PRZYZNANIE ORGANIZACJI STATUSU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO: 19.06.2004.
 • Realizacja Warsztatów szkoleniowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych 
 Stowarzyszenie rozpoczyna swoją działalność edukacyjną

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie z okazji Dnia Dziecka w Ośrodku „Jałowce” w Kozłowie z udziałem młodzieży 
 z Gimnazjum nr 1
  – Spotkanie Mikołajkowe, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Dziwnówka i Międzywodzia
 • Organizacja wycieczki do zakopanego i w Pieniny
Rok 2004
Rok 2005

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób 
 z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy

Wydarzenia:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej otrzymują Busa do dowozu uczestników na zajęcia
 • Pan Andrzej Misa rezygnuje z funkcji przewodniczącego Stowarzyszenia.
 • Na czele Zarządu Stowarzyszenia staje Pan Jan Ciołczyk
 • Pan Paweł Morawczyński otrzymuje Nagrodę Honorową Dziennikarzy Dębickich „Obserwatory 2004”.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Regionalne Spotkania Integracyjne z Radością w Cyziówce
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Jarosławca
 • Organizacja wycieczki do Parku dinozaurów w Bałtowie
Rok 2005
Rok 2006

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy

Realizowane projekty

 • Realizacja Warsztatów szkoleniowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;

Wydarzenia:
29 grudnia 2006r. – OTWARCIE WTZ W BOBROWEJ WOLI
W momencie utworzenia WTZ w Bobrowej Woli rehabilitacją w 5 pracowniach specjalistycznych objętych było 55 osób z niepełnosprawnością. Obecnie z rehabilitacji społeczno-zawodowej w 10 pracowniach korzysta 50 Uczestników. Kierownikiem WTZ w Bobrowej Woli zostaje Pan Paweł Morawczyński.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych -
  – Organizacja Regionalnego Spotkania Integracyjnego z Radością na obiektach Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Pustyni – (ponad 100 osób)
  – Udział w Imprezie plenerowej „Dębica- Dębicy”
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Darłówka
 • Organizacja wycieczki do Wrocławia
Rok 2006
Rok 2007

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli

Wydarzenia

 • Twórca Wspólnoty Niepełnosprawnych przy Parafii Św. Jadwigi w Dębicy Ks. Stanisław Fiołek otrzymuje tytuł „Zasłużony dla Miasta Dębicy”
 • Z Dębicy odchodzi Siostra Urszula, organizatorka comiesięcznych spotkań formacyjno- integracyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia.
 • Przyznanie tytułu Honorowych Członków Stowarzyszenia dla P. Andrzeja Misy, Krzysztofa Moskala, Ryszarda Pajury, Łucji Skiby,

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - Integracyjna Impreza Plenerowa w Bobrowej Woli
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ustronia Morskiego
Rok 2007
Rok 2008

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli

Realizowane projekty

 • Powstaje projekt ZAKŁAD AKTYWIZACJII ZAWODOWEJ W WOLI ŻYRAKOWSKIEJ (POKL)
  Jest to pierwszy w Polsce projekt na utworzenie i prowadzenie zakładu aktywności zawodowej, w którym budżet stanowią połączone środki Unii Europejskiej (EFS) i PFRON. Łącznie na utworzenie i prowadzenie ZAZ Stowarzyszenie pozyskało 2,5 mln. zł. ZAZ jako projekt funkcjonuje do 31.10.2010r

Wydarzenia

 • Stowarzyszenie otrzymuje wyróżnienie w Konkursie Modernizacja Roku 2008 Organizatorem Konkursu było Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy patronacie Ministerstwa Infrastruktury, Edukacji Narodowej i Kultury

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Regionalne Spotkania Integracyjne z Radością w Cyziówce
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczek i pielgrzymek
Rok 2008
Rok 2009

 DZIAŁANIA STAŁE - prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
  25 KWIETNIA 2009r. UROCZYSTE OTWARCIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WOLI ŻYRAKOWSKIEJ.Pracę w ZAZ rozpoczyna 22 osób z niepełnosprawnością. Kierownikiem zostaje Pan Piotr Niedbalec. Pracownicy aktywizują się zawodowo w dziale stolarskim i dziale rękodzieła artystycznego. Obecnie w Zakładzie Aktywności Zawodowej pracuje 112 pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. ZAZ prowadzi:
  - Dział meblarski
  - Dział gastronomii (Lunch Bar Smaki Radości, kawiarnię-cukiernię „Caffe Radość”, usługi cateringowe Radosny Catering)
  -Dział usług gospodarczo - porządkowo-remontowych
  - Dział rękodzieła artystycznego
  - Dział usług pralniczych „Czysta Radość”

Realizowane projekty

 • Stowarzyszenie tworzy Integracyjną świetlicę terapeutyczną przy WTZ w Bobrowej Woli (dla 40 uczniów ze środowiska lokalnego i Uczestników WTZ w Bobrowej Woli – Finansowanie: współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim)
 • Stowarzyszenie poprowadzi Integracyjną świetlicę terapeutyczną przy WTZ w Dębicy (dla 33 uczniów z lokalnych szkół i Uczestników WTZ w Dębicy; Finansowanie: Fundacją PZU, realizacja 2009 - 2010r.)
 • Realizacja Warsztatów szkoleniowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - Regionalne Spotkania Integracyjne z Radością w Cyziówce
  - Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczek i pielgrzymek
Rok 2009
Rok 2010

DZIAŁANIA STAŁE - prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób 
 z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Powstaje „OŚRODEK AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 w Korzeniowie” (POKL)
  Projekt umożliwił objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową 60 osób z niepełnosprawnościami, 
w tym z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi zarówno w ramach wsparcia stacjonarnego w ośrodku jak i w ramach rehabilitacji i usprawniania w środowisku domowym – wartość projektu 2,2 mln. zł. - realizacja: 1.03.2010 - 31.12.2012
 • Pan Kazimierz Moskal, Poseł na Sejm RP otrzymuje tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia
 „Radość”

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - Powiatowe obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Korzeniowie
  - Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczek i pielgrzymek
Rok 2010
Rok 2011

  DZIAŁANIA STAŁE - prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Działa „OŚRODEK AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Korzeniowie”
 • Realizacja „Szkoły kompetencji interpersonalnych osób niepełnosprawnych i terapeutów” dla pracowników WTZ w Dębicy, Bobrowej Woli i WTZ ze Stalowej Woli; Finansowanie Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie;

Wydarzenia

 • Tytuł Przyjaciela Stowarzyszenia „Radość” otrzymują: Krzysztof Moskal, Zbigniew Warchoł i Władysław Bielawa
 • Stowarzyszenie otrzymuje nagrodę w konkursie Lodołamacze w kategorii zatrudnienie chronione w Zakładzie Aktywności Zawodowej

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - Regionalne Spotkania Integracyjne z Radością w Cyziówce
  - Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczek i pielgrzymek
Rok 2011
Rok 2012

DZIAŁANIA STAŁE - prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Działa „OŚRODEK AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Korzeniowie”
 • Zorganizowanie Świetlicy integracyjnej przy WTZ Dębica - dla 30 osób niepełnosprawnych i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Finansowanie: współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

Wydarzenia

 • Honorowy tytuł Przyjaciela Stowarzyszenia „Radość” otrzymuje Władysław Bielawa, starosta Dębicki
 • Łukasz Flis – Uczestnik WTZ w Dębicy zostaje wyróżnienie na ogólnopolskim Konkursie plastycznym Świat Nikiforów
 • Zakład Aktywności Zawodowej prezentuje swoją ofertę na Targach Niemieckich Warsztatów w Norymberdze.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - Regionalne Spotkania Integracyjne z Radością w Cyziówce
  - Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczki do Wisły i na Flisacki Spływ Galarem
Rok 2012
Rok 2013

DZIAŁANIA STAŁE - prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Zakład Aktywności Zawodowej otwiera GALERIĘ „RADOŚĆ” przy ul. Kolejowej 21 w Dębicy

Realizowane projekty

 • Inauguracja projektu: „LEPSZE JUTRO”. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” (POKL) - zaktywizowanie i zatrudnienie w lokalnych instytucjach i zakładach pracy kolejnych 60 osób niepełnosprawnych; realizacja: 1.01.2013 - 31.05.2014

Wydarzenia

 • Przeprowadzka Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy do nowego lokalu w budynku Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 przy ulicy Sienkiewicza 1 – zyskujemy lepsze warunki lokalowe
 • Koncert Charytatywny na rzecz Stowarzyszenia „Mikołaj dociera wszędzie”
 • Zajęcie I miejsca przez Zespół wokalno-taneczny Happy Band z WTZ w Dębicy na VII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.
 • Śmierć Przyjaciela Radości – Pana Zbigniewa Warchoła, muzykoterapeuty.
 • Wójt Gminy Dębica Pan Stanisław Rokosz i Pan Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Podkarpackiego otrzymują Tytuł Przyjaciela Stowarzyszenia „Radość”
 • Stowarzyszenie zdobywa tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego Roku i prawo posługiwania się Certyfikatem „Es” poświadczającym jakość wyrobów i rentowność Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - X Regionalne Spotkania z Radością w Chotowej
  - Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczki do Mikołajek
Rok 2013
Rok 2014

DZIAŁANIA STAŁE - prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu: „LEPSZE JUTRO”. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” (POKL)
 • Realizacja projektu: „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENÓW WIEJSKICH I MAŁOMIASTECZKOWYCH” (współpraca z Fundacją Aktywizacja i PFRON)
 • Utworzenie Świetlicy dla 15 osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (Finansowanie: współpraca z ROPS, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, środki własne Stowarzyszenia, realizacja: 2014 - 2015.
 • Realizacja „Warsztatów szkoleniowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych”

Wydarzenia

 • Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia „Radość” otrzymuje Pan Zbigniew Drzymała
 • Stowarzyszenie otrzymuje nagrodę honorową Superlodołamacza 2014 w rejonie podkarpacko-lubelskim

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - XI Regionalne Spotkania z Radością w Cyziówce
  - Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Władysławowa
 • Organizacja wycieczki do Warszawy oraz wycieczki do Krosna i Sanoka
Rok 2014
Rok 2015

DZIAŁANIA STAŁE - prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Realizacja Szkolenia dla rodziców zastępczych mającego na celu podniesienie ich umiejętności oraz poszerzenie horyzontów w zakresie opieki nad dzieckiem oraz działania profilaktyczne promujące zachowania alternatywne do przemocowych

Wydarzenia

 • Uczestniczka WTZ w Dębicy, Katarzyna Pawełko otrzymuje III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Prozy i Poezji dla Osób Niepełnosprawnych Kraków 2015
 • Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Stowarzyszeniu: - Pan Piotr Niedbalec- kierownik ZAZ zostaje dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Kierownikiem ZAZ zostaje Pan Paweł Morawczyński
 • Kierownikiem WTZ w Dębicy i Bobrowej Woli zostaje Pani Mariola Kądzielawa
 • Sekretarz Stowarzyszenia, Małgorzata Kula otrzymuje tytuł Wolontariusza Roku Powiatu Dębickiego
 • Stowarzyszenie otrzymuje nagrodę Lodołamacza 2015 w kategorii Instytucja w rejonie podkarpacko-lubelskim
 • Pan Paweł Morawczyński otrzymuje tytuł Lodołamacza Specjalnego (za zaangażowanie w tworzeniu miejsc zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością);

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - Wiosenne Spotkanie rekreacyjne w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej .
  - Organizacja spotkania integracyjnego „Pożegnanie lata” dla członków stowarzyszenia na Borowcu.
  - Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa w DK „Kosmos”, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Serbinowa
 • Organizacja wycieczki do Wrocławia oraz wycieczka do Polańczyka i Myczkowców
Rok 2015
Rok 2016

DZIAŁANIA STAŁE - prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Stowarzyszenie tworzy mieszkanie treningowe - w ramach projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON). Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności poprawiające ich zdolność do samodzielnego funkcjonowania, na miarę możliwości psychofizycznych. Uczestnikami Projektu jest 50 osób niepełnosprawnych
  z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałych na terenie powiatu dębickiego.
 • Inauguracja projektu: „NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "RADOŚĆ" W DĘBICY - UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” (RPO). Wartość projektu: 440 137,55zł - realizacja: 01.08.2016-31.07.2017r
 • Realizacja projektu dla seniorów „Aktywność w każdym wieku”; Finansowanie: ROPS, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, środki własne Stowarzyszenia- realizacja: 01.092016 - 15.12.2016.

Wydarzenia

 • Uczestnik WTZ w Dębicy Łukasz Wójcik otrzymuje tytuł Wolontariusza Roku Powiatu Dębickiego
 • Żegnamy Ks. Stanisława Fiołka, pierwszego Honorowego Członka Stowarzyszenia „Radość”, który odszedł do Domu Pana 18 lutego 2016r.
 • Regionalne Spotkania z Radością w Cyziówce - - przyznajemy kolejne tytuły Przyjaciela Stowarzyszenia „Radość”. Otrzymują je: Agnieszka Jakubowska Cetnar, Katarzyna Weryńska – Kania, Ewa Podolska, Barbara Bassaraa-Poprawa, Maciej Szymański, Krystyna i Kazimierz Stafinowie, Janusz Kania, Piotr Pochwat, Janusz Michalski, Piotr Chęciek, Paweł Werbowy.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - XIII Regionalne Spotkanie z Radością Bobrowej Woli
  - Impreza Andrzejkowo - Mikołajkowa w Klubie „Niagara”, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Ewa i „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim
 • Organizacja wycieczki do Krynicy oraz wycieczki do Zamościa
Rok 2016
Rok 2017

DZIAŁANIA STAŁE - prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Powstaje nowa forma działalności Stowarzyszenia „Radość” – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
  (W zajęciach specjalistycznych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. uczestniczy 18 dzieci. Zajęcia prowadzą: fizjoterapeuta, psycholog, logopeda, pedagog posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach WWR. Zajęcia realizowane są w 5 pomieszczeniach w najętym w MOSiR lokalu o pow. 200 m2. Środki na funkcjonowanie WWR pochodzą z subwencji oświatowej).

Realizowane projekty

 • Inauguracja projektu: ADAPTACJA PODDASZA NA MIESZKANIA WSPOMAGANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BOBROWEJ WOLI (RPO) - Okres realizacji projektu: 24.06.2017r. – 31.03.2018r. Wartość projektu 603 689,00 zł. W ramach projektu zostało utworzone mieszkanie treningowe o łącznej powierzchni 205 m2, wraz z odpowiednim wyposażeniem mieszkania i stworzeniem warunków do prowadzenia treningu samodzielności w utworzonym mieszkaniu. W ramach adaptacji zagospodarowano dotychczas nieużytkowe poddasze w budynku WTZ w Bobrowej Woli. Obecnie pełni ono rolę mieszkalną. Funkcjonuje tam mieszkanie treningowe oraz utworzona została dodatkowa sala terapii zajęciowej.
 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).
 • OTWARCIE KAWIARENKI ŚRODOWISKOWEJ CAFFE „RADOŚĆ” NA OBIEKTACH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI prowadzą ją pracownicy z niepełnosprawnością z ZAZ. Środki na otwarcie kawiarenki pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez sieć Tesco.
 • Realizacja projektu dla seniorów pn. „Aktywny senior”. Finansowanie: ROPS;
 • Otwarcie świetlicy opiekuńczej na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla podopiecznych Stowarzyszenia, którzy ze względu na stan zdrowia nie kwalifikują się do WTZ
 • Realizacja kursu pt. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Dębicy z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Realizacja kursu „Siostra PCK”.

Wydarzenia

 • Inauguracja Festiwalu Piosenki im. Zbigniewa Warchoła – impreza realizowana jest cyklicznie w kolejnych latach
 • Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia „Radość” otrzymują: Sylwia Murdzy-Chrobak i Stanisław Cabaj

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - XIV Regionalne Spotkanie z Radością w ośrodku rekreacyjnym na Jałowcach
  - Impreza rekreacyjno-sportowa „ Spotkanie integracyjne – Bobrowa Wola 2017 ”
  - Impreza Andrzejkowo - Mikołajkowa w Klubie „Niagara”, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Niechorza
 • Organizacja wycieczki do Energylandii w Zatorze oraz wycieczki do Bałtowa
Rok 2017
Rok 2018

DZIAŁANIA STAŁE - prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Prowadzenie kawiarenki środowiskowej Caffe „Radość” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
 • Utworzono KLUB ABSOLWENTA WTZ w Dębicy i Bobrowej Woli służący podtrzymaniu poziomu aktywności i kontynuowaniu rehabilitacji społecznej oraz integrowaniu osób z niepełnosprawnością, które zakończyły pobyt w WTZ lub oczekują na przyjęcie do placówki.
 • 05.04.2018 - POWSTAJE SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „RADOŚĆ” o profilu gospodarczo – porządkowym (utworzona w partnerstwie z Gminą Żyraków przy współpracy i dofinansowaniu RARR, zatrudnia 6 osób z niepełnosprawnością;

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu: ADAPTACJA PODDASZA NA MIESZKANIA WSPOMAGANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BOBROWEJ WOLI
 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).
 • Inauguracja projektu pn.: „RADOSNE MIESZKANIE. DO SAMODZIELNOŚCI PRZEZ MIESZKANIE TRENINGOWE” (RPO).
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018r. do 30.06.2020r. Wartość projektu: 1 383 619,20 zł
  Celem projektu było przygotowanie 25 osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia w przyszłości samodzielnego życia poprzez treningi: higieny, gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem, zainteresowań i gospodarowania czasem wolnym w odpowiednio przygotowanym i wyposażonym mieszkaniu treningowym w wyremontowanej i zmodernizowanej części budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli. Obecnie realizowany jest tożsamy projekt współfinansowany z e środków PFRON.
 • Inauguracja projektu pn.: BAR „RADOŚĆ” W DĘBICY (RPO), okres realizacji: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.- utworzono stanowiska pracy dla 18 pracowników niepełnosprawnych - Wartość projektu: 1 880 604,00zł – po zakończeniu projektu Bar „Radość” włączony zostaje w struktury ZAZ.
 • Inauguracja projektu pn. „PRALNIA RADOŚĆ W DĘBICY” (RPO)
  Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. do 30.04.2020r. Wartość projektu: 1 862 903,13zł
  Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 10 osób w wieku od 18 do 64 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością. Projekt umożliwił poszerzenie działalności i zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej poprzez utworzenie działu usług pralniczych.
 • Inauguracja projektu: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” (POKL)
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018r. do 30.11.2022r Wartość projektu: 2 020 741,14 zł
  Projekt realizowany był w partnerstwie. Liderem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki
  Społecznej (ROPS) w Lublinie.
  Celem projektu było wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. W ramach projektu Stowarzyszenie „Radość” prowadziło mieszkanie wspomagane dla 5 osób chorujących psychicznie w Straszęcinie, na terenie gminy Żyraków.
  Pobyt w utworzonym mieszkaniu wspomaganym służył budowaniu samodzielności osób w nim mieszkających, zapewnieniu im adekwatnego wsparcia w celu budowania zasobów i przygotowania ich do pełnej aktywności społeczno-zawodowej.
 • Inauguracja projektu: WSPARCIE DOMOWE. USLUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (RPO).
  Okres realizacji projektu: 01.02.2018-31.08.2020r. Wartość projektu 1 684 155,36 zł
  Celem projektu było zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 20 mieszkańców powiatu dębickiego. Uczestnikami projektu były osoby niesamodzielne, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego, zaspokajanie potrzeb życiowych i powoduje konieczność pomocy osób drugich. Stowarzyszenie „Radość” nadal realizuje usługi opiekuńcze poprzez realizację projektu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 • Prowadzenie Świetlicy terapeutyczno- opiekuńczej w lokalu MOSiR dla podopiecznych Stowarzyszenia, którzy ze względu na stan zdrowia nie kwalifikują się do WTZ
 • Realizacja zadania publicznego „Piłka łączy” w ramach Klubu sportowego „Radość” dla 15 osób niepełnosprawnych – dofinansowanie: Urząd Miasta Dębicy.
 • Realizacja zadania publicznego: „Wcześniej! Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji” edycja I – organizacja konferencji i zajęć dla rodziców,

Wydarzenia

 • POZYSKANIE LOKALU PRZY ULICY FREDRY 3 W DĘBICY, umożliwiającego dalszy rozwój stowarzyszenia i prowadzenie kolejnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
 • 11 października 2018 roku Przedszkole Terapeutyczne otrzymuje imię Ks. Stanisława Fiołka
 • Organizacja I Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Nie jestem problemem – jestem cudem do odkrycia”.
 • Stowarzyszenie zorganizowało bezpłatny punkt rozliczeń PIT umożliwiający pozyskiwanie 1% podatku od dochodu na cele stowarzyszenia.
 • Zorganizowano Festiwal piosenki im. Zbigniewa Warchoła
 • Produkty ZAZ prezentowane były w Ambasadzie RP w Brukseli w ramach wystawy Brussels Design
 • Stowarzyszenie otrzymuje tytuł Podkarpackiego Lidera Ekonomii Społecznej
 • Przyznanie tytułu Lidera Ekonomii Społecznej dla Pana Pawła Morawczyńskiego za całokształt działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - Impreza rekreacyjno- integracyjna połączona z Dniami Żyrakowa”
  - Impreza Andrzejkowo - Mikołajkowa,Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Niechorza
 • Organizacja wycieczki do Błażowej i Rymanowa Zdroju
Rok 2018
Rok 2019

DZIAŁANIA STAŁE - prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Prowadzenie kawiarenki środowiskowej Caffe „Radość” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Dębicy” 
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Bobrowej Woli”
 • Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „Radość”
 • UTWORZENIE OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO – realizacja od 04.11.2019 r. do 30.06.2021 (Kontrakt z NFZ) – w ośrodku przyjęto na konsultacje lekarskie 367 dzieci. Rehabilitacją i systematycznym wsparciem objętych było ok. 100 pacjentów

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).
 • Realizacja projektu pn.: „RADOSNE MIESZKANIE. DO SAMODZIELNOŚCI PRZEZ MIESZKANIE TRENINGOWE” (RPO).
 • Realizacja projektu pn. „PRALNIA RADOŚĆ W DĘBICY” (RPO)
 • Realizacja projektu: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” (POKL)
 • Realizacja projektu: WSPARCIE DOMOWE. USLUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (RPO).
 • Realizacja projektu „Piłka łączy”

Wydarzenia

 • Realizacja zadania publicznego: Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Warchoła- III Edycja.
 • Prowadzono Punkt bezpłatnych porad prawnych w Dębicy i w Żyrakowie;
 • Zorganizowanie uroczystości XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”
 • Wydanie monografii o Stowarzyszeniu „Opowieść o Radości”.
 • Stowarzyszenie za działalność na rzecz niepełnosprawnych otrzymało Medal „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.
 • Organizacja zajęła II miejsce w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - XV Regionalne Spotkanie z Radością w Cyziówce”
  - Impreza Andrzejkowo - Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Bursztyn” we Władysławowie-
 • Organizacja wycieczki - przejazdu kolejką wąskotorową na trasie Przeworsk – Dynów
 • Beneficjenci realizowanych projektów i Programów brali udział w wyjazdach do Ustronia Morskiego, na Roztocze, do Krakowa i Krosna;
Rok 2019
Rok 2020

W 2020r.miało miejsce funkcjonowanie WTZ i ZAZ w warunkach ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS-COVID-2. Czasowo zajęcia stacjonarne zostały zawieszone. Zajęcia odbywały się w systemie on-line lub hybrydowym i ścisłym przestrzeganiu zasad DDM. Wszystkie placówki pracowały i realizowały założenia rehabilitacyjne, mimo utrudnionych warunków.

DZIAŁANIA STAŁE –- prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Prowadzenie kawiarenki środowiskowej Caffe „Radość” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Dębicy” 
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Bobrowej Woli”
 • Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „Radość”
 • PROWADZENIE OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).
 • Realizacja projektu pn.: „RADOSNE MIESZKANIE. DO SAMODZIELNOŚCI PRZEZ MIESZKANIE TRENINGOWE” (RPO).
 • Realizacja projektu pn.: BAR „RADOŚĆ” W DĘBICY (RPO),
 • Realizacja projektu pn. „PRALNIA RADOŚĆ W DĘBICY” (RPO)
 • Realizacja projektu: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” (POKL)
 • Realizacja projektu: WSPARCIE DOMOWE. USLUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (RPO).
 • INAUGURACJA PROJEKTU: „MIESZKANIE RADOŚĆ. DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W MIESZKANIU TRENINGOWYM” (RPO) Okres realizacji projektu: 01.07.2020r.- 30.09.2022r. Wartość projektu: 1 487 503,21 zł
  Kontynuacja projektu prowadzonego w Bobrowej Woli mającego na celu rozwijanie samoobsługi i samodzielności życiowej 30 osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w społeczności lokalnej w postaci mieszkań treningowych.
 • INAUGURACJA PROJEKTU: "RADOSNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE - UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. KS. STANISŁAWA FIOŁKA W DĘBICY”
  Okres realizacji projektu: 01.03.2020r. – 28.02.2021r. Wartość projektu 418 929,43 zł
  Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w powiecie dębickim, poprzez utworzenie Filii Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Dębicy. Obecnie do przedszkola uczęszcza 23 dzieci z niepełnosprawnościami. Przy przedszkolu funkcjonują zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla 86 dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych
  niepełnosprawnością.
 • Inauguracja projektu: „ RADOSNY CATERING” (RPO). Okres realizacji projektu: 01.02.2020r. - 31.05.2022r. Wartość projektu:
  3 712 874,31 zł Dzięki projektowi rozszerzono działalność zakładu aktywności zawodowej poprzez utworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie 20 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.
  Działania merytoryczne: aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie nowych miejsc pracy, rozszerzenie działalności ZAZ, wsparcie uczestników w zakresie aktywnej integracji, społecznej i zawodowej.
 • Inauguracja projektu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”;  projekt realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego; okres realizacji: 01.10.2020 – 31.12.2020 – wsparcie dla 20 ON
 • Utworzenie Klubu sportowego „Radość” powstałego w ramach zadania publicznego: „Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja zawodów i innych imprez sportowych” pn.: „Piłka łączy” Realizacja: 14.04.2021-30.10.2021 Całkowity koszt zadania : 11 800,00 zł; Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Gmina Miasta Dębica;
 • Realizacja zadania publicznego: „IV Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Warchoła” – wersja on Line Termin realizacji: 16.03.2020 – 15.12.2020; Całkowity koszt zadania : 6 540,00 zł Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Powiat Dębicki
  Działania merytoryczne: organizacja imprezy muzycznej dla osób niepełnosprawnych.
 • Realizacja zadania publicznego: „Organizacja Gminnej Imprezy Integracyjnej Zdrowie przez Ruch dla 100 osób niepełnosprawnych”
  Termin realizacji: 10.09.2020-23.10.2020; Całkowity koszt zadania : 2 523,00 zł
  Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Gmina Dębica

Wydarzenia

 • IX.2020 – ZMIANA NAZWY STOWARZYSZENIA – Stowarzyszenie przyjmuje nazwę STOWARZYSZENIE „RADOŚĆ” W DĘBICY (zamiast: Stowarzyszenie „Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy)
 • Przeniesienie działalności Caffe „Radość” z siedziby przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy do nowej siedziby przy ulicy Kolejowej 30 w Dębicy
 • Podpisanie umowy przekazania dla Stowarzyszenia budynku po Domu Kultury „Kosmos” przy ul. Lisa Kuli 3.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno - organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  - Organizacja Gminnej Imprezy Integracyjnej w Bobrowej Woli
  - Impreza Andrzejkowo - Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Darłówka
 • Organizacja wycieczki: Dwa wyjazdy do Głogowa - Dla dzieci z Przedszkola Terapeutycznego zorganizowano wyjazd do ośrodka w Lubachowie k/Wrocławia prowadzącego rehabilitację w formie onoterapii” oraz wycieczkę z programem rehabilitacyjnym
Rok 2020
Rok 2021

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Dębicy”
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Bobrowej Woli”
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka- Prowadzenie kawiarenki Caffe „Radość”
 • Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „Radość”
 •  Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).
 • Realizacja projektu: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” (POKL)
 • Realizacja projektu: „MIESZKANIE RADOŚĆ. DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W MIESZKANIU TRENINGOWYM” (RPO)
 • Realizacja projektu: „RADOSNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE – UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. KS. STANISŁAWA FIOŁKA W DĘBICY”
 • Realizacja projektu: „ RADOSNY CATERING” (RPO)
 • Realizacja projektu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – wsparcie dla 24 ON, w tym 4 dzieci
 • Inauguracja projektu: „SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI”; Realizacja: od 1.04.2021 do31.03.2024 – wsparciem i zajęciami specjalistycznymi objęto 50 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w wieku od 0 do 15 roku życia, zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi. Finansowanie: Współpraca z administracja publiczną – PFRON; Całkowity koszt zadania : 438 272,00 zł
 • Realizacja INNOWACJI SPOŁECZNEJ „GO AHEAD – MÓW ŚMIAŁO”. Realizacja: 08.11.2021- 9.08.2022
 • Realizacja zadania publicznego: „Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Warchoła – V Edycja
  Termin realizacji: 01.08.2021-31.10.2021 Koszt zadania: 32 957,00 zł Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
 • Realizacja zadania publicznego: „Wcześniej – Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji Edycja II – Szkoła dla rodziców”; Termin realizacji: 10.09.2021 – 08.12.2021 Całkowity koszt zadania : 33 670,00 zł; Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie; Liczba osób niepełnosprawnych: 30
  Działania merytoryczne: Zorganizowanie zajęć edukacyjnych w formie warsztatów pokazowych. Konferencji dla rodziców w celu poszerzenia wiedzy rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz zagrożonych niepełnosprawnością na temat korygowania i usprawniania dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych i prowadzenia działań terapeutycznych z dzieckiem w warunkach domowych.
 • Realizacja zadania publicznego: Organizacja wycieczki z programem onoterapii dla 21 dzieci, w tym dzieci autystycznych.
  Termin: 12.09.2021-30.10.2021 Całkowity koszt zadania : 6 140,00 zł. Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Zarząd Powiatu Dębickiego. Działania merytoryczne: Zorganizowanie zajęć terapeutycznych w formie onoterapii dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, mającymi na celu m. in. poprawę ich stanu psychofizycznego oraz wyciszenie emocji, poprawę funkcjonowania społecznego i umiejętności komunikowania się z otoczeniem.
 • Realizacja zadania publicznego: „Prowadzenie zajęć sportowych w ramach Klubu Sportowego Radość i organizacja zawodów w petanque la molle”; Termin realizacji: 14.04.2021-30.10.2021 Całkowity koszt zadania : 6 200,00 zł
  Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Gminą Miasta Dębica.

Wydarzenia

 • Prowadzenie dla środowiska Punktu Doradztwa Księgowego z możliwością wypełnienia PIT (wraz z odpisem 1% od dochodu na cele Stowarzyszenia);
 • Remont budynku dawnego Domu Kultury „Kosmos” przy ul. Lisa 3, który udostępniła naszej organizacji na działalność statutową Firma Oponiarska Dębica S.A.
 • Organizacja otrzymała NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  „NGO WYSOKICH LOTÓW”;

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie integracyjne „Zdrowie przez Ruch” w obiekcie „Stodoła” przy ul. Lisa.
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Gdańsku – Jelitkowie
 • Organizacja wycieczki do Wrocławia
Rok 2021
Rok 2022

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Dębicy”
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Bobrowej Woli”
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Prowadzenie kawiarenki Caffe „Radość”
 • Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „Radość”
 • Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu pn. „PRALNIA RADOŚĆ W DĘBICY” (RPO)
 • Realizacja projektu: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” (POKL)
 • Realizacja projektu: „MIESZKANIE RADOŚĆ. DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W MIESZKANIU TRENINGOWYM” (RPO)
 • Realizacja projektu: „ RADOSNY CATERING” (RPO)- Realizacja projektu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – wsparcie dla 30 ON
 • Realizacja projektu: „SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI-Realizacja: od 1.04.2021 do31.03.2024 – wsparciem i zajęciami specjalistycznymi objęto 50 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w wieku od 0 do 15 roku życia, zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi. Finansowanie: Współpraca z administracja publiczną – PFRON - Całkowity koszt zadania : 438 272,00 zł
 • Realizacja INNOWACJI SPOŁECZNEJ „GO AHEAD – MÓW ŚMIAŁO”. Realizacja: 08.11.2021- 9.08.2022
 • Realizacja projektu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022; okres realizacji: 1.01.2022 – 31.12.2022 dla 24 osób z niepełnosprawnością, w tym 4 dzieci;
 • Inauguracja – Wdrożenie modelu innowacji w ramach projektu pn. „Terapeutyczne obiadowanie”
  Jest to projekt partnerski realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej (lider projektu) z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne – Termin realizacji projektu: 01.11.2022 do 31.08.2023.
 • Inauguracja projektu KINO „RADOŚĆ” - Okres realizacji projektu: 01.01.2022r. – 31.12.2023r. Wartość projektu 3 294 741,59 zł
  Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 11 osób z niepełnosprawnością i poprawa ich zdolności do zatrudnienia.
 • Realizacja zadania publicznego: „Pozwólmy ziemi oddychać”; Koszt projektu: 19 262,00zł; Finansowanie Bank Pekao S.A.
  Cel projektu: poszerzenie wiedzy ekologicznej osób z niepełnosprawnościami, w tym 25 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowanków Przedszkola Terapeutycznego im. ks. St. Fiołka w Dębicy i 50 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • Realizacja zadania publicznego: „Wsparcie specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Mieszkaniu Wspomaganym Finansowanie: ROPS w Rzeszowie
 • Inauguracja grantu na SKALOWANIE INNOWACJI „OPIEKA DOMOWA NA TERENACH WIEJSKICH”; realizacja grantu: od 01.10.2022.do 31.05.2023 - Wsparcie otrzymało 10 osób niepełnosprawnych
 • Realizacja innowacji społecznej „GO AHEAD – MÓW ŚMIAŁO”.; Realizacja: 08.11.2021- 9.08.2022

 

Wydarzenia

 • Prowadzenie dla środowiska Punktu Doradztwa Księgowego z możliwością wypełnienia PIT (wraz z odpisem 1% od dochodu na cele Stowarzyszenia);
 • Zorganizowano Festiwal Muzyczny Osób Niepełnosprawnych im. Z. Warchoła.
 • Remont budynku dawnego Domu Kultury „Kosmos” przy ul. Lisa 3, który udostępniła naszej organizacji na działalność statutową Firma Oponiarska Dębica S.A.
 • Przeniesienia siedziby Przedszkola Terapeutycznego im. St. Fiołka z ul. Parkowej do wyremontowanego budynku przy ul. Lisa 3
 • Przeniesienie realizacji zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych dla dzieci z lokalu przy ul. Cmentarnej do wyremontowanego budynku przy ul. Lisa 3
 • Przystąpienie Stowarzyszenia „Radość” do realizacji Programu mieszkalnictwa wspomaganego/ chronionego – „Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe”
 • Stowarzyszenie „Radość” zostało LAUREATEM 11. EDYCJI KONKURSU (ES) NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU IM. JACKA KURONIA.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie integracyjne w obiekcie „Stodoła” przy ul. Lisa.
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Gdańsku – Jelitkowie
 • Organizacja wycieczki do Zakopanego – Szaflar
Rok 2022
Rok 2023

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Dębicy”
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Bobrowej Woli”
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „Radość”

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu KINO „RADOŚĆ”
  Okres realizacji projektu: 01.01.2022r. – 31.12.2023r. Wartość projektu 3 294 741,59 zł
 • Realizacja projektu pn. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”
 • Realizacja projektu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023; okres realizacji: 1.01.2023 – 31.12.2023; wsparcie dla 62 osób z niepełnosprawnością.
 • Realizacja projektu: „SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI”
 • Realizacja grantu na skalowanie innowacji „OPIEKA DOMOWA NA TERENACH WIEJSKICH”
 • Realizacja projektu „Razem ciekawiej – łączymy pokolenia z Radością” w ramach programu „Aktywni +” - Priorytet IV. Przygotowanie do starości
 • Realizacja zadania publicznego: DO SAMODZIELNOŚCI PRZEZ MIESZKANIE WSPOMAGANE (ROPS)
 • Realizacja zadania publicznego: PUNKT INFORMACYJNY „POMOCNA DŁOŃ”

Wydarzenia

 • Prowadzenie dla środowiska Punktu Doradztwa Księgowego z możliwością wypełnienia PIT (wraz z odpisem 1% od dochodu na cele Stowarzyszenia);
 • Otrzymanie przez Stowarzyszenie „Radość” Certyfikatu, wyróżnienia w konkursie Lider Aktywności Gospodarczej.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie plenerowe na Jałowcach
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Gdańsku – Jelitkowie
 • Organizacja wycieczki do Torunia
Rok 2023
 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych – ogniska, Spotkanie z okazji Dnia Dziecka, Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych – Spotkanie z okazji Dnia Dziecka, Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Spotkanie w Ośrodku w Jaworzu – dzięki zaangażowaniu Sióstr Służebniczek i kapeli Solidarny Senior
 • Organizacja pielgrzymki do Tuchowa
 • 17.06. 1995r. – PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA NIEPEŁNOSPRAWNYCH podopiecznych Stowarzyszenia (niedostępna dla nich do tej pory);

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie z okazji Dnia Dziecka w Ośrodku w Jaworzu
  – Impreza Mikołajkowa, Opłatek,
 • Pierwsza wycieczka stowarzyszenia – do Warszawy i Niepokalanowa – od tamtej pory Stowarzyszenie organizuje co roku pielgrzymki i wycieczki dla swoich podopiecznych w atrakcyjne rejony naszego kraju
 • Pielgrzymka do Szymanowa
- Wyjazd na kolonię do Muszyny
 • Andrzej Misa – przewodniczący Stowarzyszenia zostaje laureatem nagrody przyznanej przez Goodyear Spirit
 Award –za aktywność w środowisku

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
 • Spotkanie z okazji Dnia Dziecka w Ośrodku w Jaworzu
 • Spotkanie Mikołajkowe, Opłatek,
Organizacja pielgrzymek: do Lichenia i Kałkowa
 • Pierwszy wspólny wyjazd podopiecznych na turnus rehabilitacyjny do Sanatorium „Społem”
 w Dźwirzynie – od tamtej pory członkowie stowarzyszenia corocznie wyjeżdżają na taką rehabilitację.
 • 26.09. 1997 – I koncert charytatywny pn. „Wszystkie dzieci nasze są”
 (wykonawcy : lokalne zespoły muzyczne)

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja Dnia Matki restauracji Magnolia
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych – Mikołajki, Opłatek,
 • Piknik z okazji Dnia Dziecka w Chotowej
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka „Jagoda” w Serbinowie
 • Organizacja pielgrzymek: do Dębowca i do Kalwarii Pacławskiej
 • Pięciu podopiecznych Stowarzyszenia „Radość” przystępuje do I Komunii Świętej
 • Pan Andrzej Misa rezygnuje z funkcji przewodniczącego Stowarzyszenia „Radość”
 Przewodniczącym zostaje Pan Kazimierz Galas

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych:
  – Spotkanie „Dzień Dziecka” w Chotowej
  – Impreza Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny – Ośrodek „Jubilat” w Wiśle
 • Organizacja pielgrzymki do Odporyszowa
 • Jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia „Radość” w restauracji „Magnolia”
 • Ks. Stanisław Fiołek otrzymuje tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia „Radość”

Lata 1994 – 2004

Obok organizacji działań o charakterze integracyjno-rehabilitacyjnym dla podopiecznych władze stowarzyszenia cały czas dążą do organizacji stacjonarnego miejsca codziennej rehabilitacji – Warsztatów Terapii Zajęciowej:

 • poszukują miejsca odpowiedniego do zorganizowania placówki
 • poszukują sojuszników : nawiązują współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i zakładami pracy,
 władzami miasta i powiatu, radnym Sejmiku Podkarpackiego – Panem Stefanem Bieszczadem,
 PFRON;
 • zbierają środki na działalność organizacji: od lokalnych sponsorów, odbywają się koncerty 
 charytatywne:
  26.09. 1997 – I koncert charytatywny pn. „Wszystkie dzieci nasze są”
 (wykonawcy: lokalne zespoły muzyczne)
  04.03.1999 – II koncert charytatywny pn. „Wszystkie dzieci nasze są”
  (wykonawcy : artyści z niepełnosprawnością, uczniowie lokalnych szkół, Gang Marcela)
  Wzrastała liczba członków stowarzyszenia, co wymagało odpowiednich warunków na organizowanie comiesięcznych spotkań.
  Początkowo spotkania stowarzyszenia „Radość” odbywały się w salach plebani przy Kościele Św. Jadwigi w Dębicy, od 2000 r. Klubie „Emka” i w auli Gimnazjum nr 1 w Dębicy (obecnie SP 9)

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie z okazji Dnia Dziecka w Zawadzie,
  – Impreza Mikołajkowa, Opłatek
  – Światowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w „Magnolii”
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do „Pałacu Morskiego” w Gąskach
 • 
Organizacja pielgrzymki do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej
 • rozpoczynają się zajęcia i spotkania stowarzyszenia w klubie „Emka” – nawiązanie współpracy 
z P. Jolantą Ożóg , radną miejską, kierownikiem Klubu „Emka”, która udostępnia pomieszczenia klubu do organizacji zajęć dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia – współpraca z „Emką” trwała do 2005r.
 • współpracę ze stowarzyszeniem „Radość” nawiązuje Pan Paweł Morawczyński , (początkowo jako wolontariusz, od 2002 roku jako fizjoterapeuta)

23 kwietnia 2001 r. – Stowarzyszenie zostaje wpisane do KRS – zyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego – rozpoczyna się profesjonalizacja działań stowarzyszenia

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
- Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Dzień Dziecka w Stadninie Jerzego Czerepacha przy ul. Zdrojowej
  – Spotkanie Mikołajkowe, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Jastarni na Półwyspie Helskim
 • Organizacja wycieczek do Zakopanego, Nidzicy i Czorsztyna
 • 26.02.2001 – Gimnazjum Nr 1 udostępnia stowarzyszeniu swoją aulę 
( nawiązanie współpracy z P. Zbigniewem Drzymałą, dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Dębicy, który udostępnia aulę na organizację comiesięcznych spotkań organizacji. 
Ta współpraca trwa do dnia dzisiejszego. (po likwidacji Gimnazjum aula jest częścią SP nr 9.
 • Po rezygnacji Pana Stanisława Galasa przewodniczącym Stowarzyszenia zostaje ponownie Pan Andrzej Misa

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Piknik w Stadninie Jerzego Czerepacha przy ul. Zdrojowej
  – Spotkanie Mikołajkowe, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka „Beskid” w Mielnie
 • Organizacja wycieczki w Góry Świętokrzyskie i do Sandomierza
 • Pan Stefan Bieszczad otrzymuje tytuł honorowego członka Stowarzyszenia „Radość”

Opracowanie dokumentacji w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy 
przez Pana Pawła Morawczyńskiego. Duże wsparcie na etapie tworzenia placówki okazali: Pan Stefan Bieszczad, Burmistrz Dębicy Pan Edward Brzostowski, Pani Joanna Ożóg, Maciej Szymański;

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie Mikołajkowe, Opłatek,
  – Bal Karnawałowy w Gimnazjum Miejskim nr 1
  – Bal Karnawałowy w Klubie „Emka”
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Międzywodzia k/Międzyzdrojów
 • Organizacja wycieczek: do Krynicy, Rożnowa i Kamiannej oraz do Sanoka, Ustrzyk Dolnych i nad Solinę
 • JUBILEUSZ 10-LECIA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RADOŚĆ”.
 • 17 czerwca 2004r. – OTWARCIE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DĘBICY w lokalu udostępnionym przez Urząd Miasta Dębicy przy ul. Sienkiewicza 6a – warsztaty zajmują parter budynku Żłobka Miejskiego. Kierownikiem WTZ zostaje Pan Paweł Morawczyński.
  W momencie utworzenia WTZ w Dębicy, w 7 pracowniach specjalistycznych, rehabilitacją objętych było 35 osób z niepełnosprawnością. 
Obecnie z rehabilitacji społeczno-zawodowej w 12 pracowniach korzysta 60 Uczestników.
 • PRZYZNANIE ORGANIZACJI STATUSU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO: 19.06.2004.
 • Realizacja Warsztatów szkoleniowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych 
 Stowarzyszenie rozpoczyna swoją działalność edukacyjną

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie z okazji Dnia Dziecka w Ośrodku „Jałowce” w Kozłowie z udziałem młodzieży 
 z Gimnazjum nr 1
  – Spotkanie Mikołajkowe, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Dziwnówka i Międzywodzia
 • Organizacja wycieczki do zakopanego i w Pieniny

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób 
 z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy

Wydarzenia:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej otrzymują Busa do dowozu uczestników na zajęcia
 • Pan Andrzej Misa rezygnuje z funkcji przewodniczącego Stowarzyszenia.
 • Na czele Zarządu Stowarzyszenia staje Pan Jan Ciołczyk
 • Pan Paweł Morawczyński otrzymuje Nagrodę Honorową Dziennikarzy Dębickich „Obserwatory 2004”.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Regionalne Spotkania Integracyjne z Radością w Cyziówce
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Jarosławca
 • Organizacja wycieczki do Parku dinozaurów w Bałtowie

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy

Realizowane projekty

 • Realizacja Warsztatów szkoleniowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;

Wydarzenia:
29 grudnia 2006r. – OTWARCIE WTZ W BOBROWEJ WOLI
W momencie utworzenia WTZ w Bobrowej Woli rehabilitacją w 5 pracowniach specjalistycznych objętych było 55 osób z niepełnosprawnością. Obecnie z rehabilitacji społeczno-zawodowej w 10 pracowniach korzysta 50 Uczestników. Kierownikiem WTZ w Bobrowej Woli zostaje Pan Paweł Morawczyński.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych –
  – Organizacja Regionalnego Spotkania Integracyjnego z Radością na obiektach Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Pustyni – (ponad 100 osób)
  – Udział w Imprezie plenerowej „Dębica- Dębicy”
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Darłówka
 • Organizacja wycieczki do Wrocławia

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli

Wydarzenia

 • Twórca Wspólnoty Niepełnosprawnych przy Parafii Św. Jadwigi w Dębicy Ks. Stanisław Fiołek otrzymuje tytuł „Zasłużony dla Miasta Dębicy”
 • Z Dębicy odchodzi Siostra Urszula, organizatorka comiesięcznych spotkań formacyjno- integracyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia.
 • Przyznanie tytułu Honorowych Członków Stowarzyszenia dla P. Andrzeja Misy, Krzysztofa Moskala, Ryszarda Pajury, Łucji Skiby,

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Integracyjna Impreza Plenerowa w Bobrowej Woli
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ustronia Morskiego

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli

Realizowane projekty

 • Powstaje projekt ZAKŁAD AKTYWIZACJII ZAWODOWEJ W WOLI ŻYRAKOWSKIEJ (POKL)
  Jest to pierwszy w Polsce projekt na utworzenie i prowadzenie zakładu aktywności zawodowej, w którym budżet stanowią połączone środki Unii Europejskiej (EFS) i PFRON. Łącznie na utworzenie i prowadzenie ZAZ Stowarzyszenie pozyskało 2,5 mln. zł. ZAZ jako projekt funkcjonuje do 31.10.2010r

Wydarzenia

 • Stowarzyszenie otrzymuje wyróżnienie w Konkursie Modernizacja Roku 2008 Organizatorem Konkursu było Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy patronacie Ministerstwa Infrastruktury, Edukacji Narodowej i Kultury

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Regionalne Spotkania Integracyjne z Radością w Cyziówce
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczek i pielgrzymek

 DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
  25 KWIETNIA 2009r. UROCZYSTE OTWARCIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WOLI ŻYRAKOWSKIEJ.Pracę w ZAZ rozpoczyna 22 osób z niepełnosprawnością. Kierownikiem zostaje Pan Piotr Niedbalec. Pracownicy aktywizują się zawodowo w dziale stolarskim i dziale rękodzieła artystycznego. Obecnie w Zakładzie Aktywności Zawodowej pracuje 112 pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. ZAZ prowadzi:
  – Dział meblarski
  – Dział gastronomii (Lunch Bar Smaki Radości, kawiarnię-cukiernię „Caffe Radość”, usługi cateringowe Radosny Catering)
  -Dział usług gospodarczo – porządkowo-remontowych
  – Dział rękodzieła artystycznego
  – Dział usług pralniczych „Czysta Radość”

Realizowane projekty

 • Stowarzyszenie tworzy Integracyjną świetlicę terapeutyczną przy WTZ w Bobrowej Woli (dla 40 uczniów ze środowiska lokalnego i Uczestników WTZ w Bobrowej Woli – Finansowanie: współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim)
 • Stowarzyszenie poprowadzi Integracyjną świetlicę terapeutyczną przy WTZ w Dębicy (dla 33 uczniów z lokalnych szkół i Uczestników WTZ w Dębicy; Finansowanie: Fundacją PZU, realizacja 2009 – 2010r.)
 • Realizacja Warsztatów szkoleniowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Regionalne Spotkania Integracyjne z Radością w Cyziówce
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczek i pielgrzymek

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób 
 z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Powstaje „OŚRODEK AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 w Korzeniowie” (POKL)
  Projekt umożliwił objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową 60 osób z niepełnosprawnościami, 
w tym z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi zarówno w ramach wsparcia stacjonarnego w ośrodku jak i w ramach rehabilitacji i usprawniania w środowisku domowym – wartość projektu 2,2 mln. zł. – realizacja: 1.03.2010 – 31.12.2012
 • Pan Kazimierz Moskal, Poseł na Sejm RP otrzymuje tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia
 „Radość”

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Powiatowe obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Korzeniowie
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczek i pielgrzymek

  DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Działa „OŚRODEK AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Korzeniowie”
 • Realizacja „Szkoły kompetencji interpersonalnych osób niepełnosprawnych i terapeutów” dla pracowników WTZ w Dębicy, Bobrowej Woli i WTZ ze Stalowej Woli; Finansowanie Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie;

Wydarzenia

 • Tytuł Przyjaciela Stowarzyszenia „Radość” otrzymują: Krzysztof Moskal, Zbigniew Warchoł i Władysław Bielawa
 • Stowarzyszenie otrzymuje nagrodę w konkursie Lodołamacze w kategorii zatrudnienie chronione w Zakładzie Aktywności Zawodowej

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Regionalne Spotkania Integracyjne z Radością w Cyziówce
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczek i pielgrzymek

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Działa „OŚRODEK AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Korzeniowie”
 • Zorganizowanie Świetlicy integracyjnej przy WTZ Dębica – dla 30 osób niepełnosprawnych i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Finansowanie: współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

Wydarzenia

 • Honorowy tytuł Przyjaciela Stowarzyszenia „Radość” otrzymuje Władysław Bielawa, starosta Dębicki
 • Łukasz Flis – Uczestnik WTZ w Dębicy zostaje wyróżnienie na ogólnopolskim Konkursie plastycznym Świat Nikiforów
 • Zakład Aktywności Zawodowej prezentuje swoją ofertę na Targach Niemieckich Warsztatów w Norymberdze.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Regionalne Spotkania Integracyjne z Radością w Cyziówce
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczki do Wisły i na Flisacki Spływ Galarem

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli– 
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Zakład Aktywności Zawodowej otwiera GALERIĘ „RADOŚĆ” przy ul. Kolejowej 21 w Dębicy

Realizowane projekty

 • Inauguracja projektu: „LEPSZE JUTRO”. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” (POKL) – zaktywizowanie i zatrudnienie w lokalnych instytucjach i zakładach pracy kolejnych 60 osób niepełnosprawnych; realizacja: 1.01.2013 – 31.05.2014

Wydarzenia

 • Przeprowadzka Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy do nowego lokalu w budynku Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 przy ulicy Sienkiewicza 1 – zyskujemy lepsze warunki lokalowe
 • Koncert Charytatywny na rzecz Stowarzyszenia „Mikołaj dociera wszędzie”
 • Zajęcie I miejsca przez Zespół wokalno-taneczny Happy Band z WTZ w Dębicy na VII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.
 • Śmierć Przyjaciela Radości – Pana Zbigniewa Warchoła, muzykoterapeuty.
 • Wójt Gminy Dębica Pan Stanisław Rokosz i Pan Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Podkarpackiego otrzymują Tytuł Przyjaciela Stowarzyszenia „Radość”
 • Stowarzyszenie zdobywa tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego Roku i prawo posługiwania się Certyfikatem „Es” poświadczającym jakość wyrobów i rentowność Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – X Regionalne Spotkania z Radością w Chotowej
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • Organizacja wycieczki do Mikołajek

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu: „LEPSZE JUTRO”. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” (POKL)
 • Realizacja projektu: „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENÓW WIEJSKICH I MAŁOMIASTECZKOWYCH” (współpraca z Fundacją Aktywizacja i PFRON)
 • Utworzenie Świetlicy dla 15 osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (Finansowanie: współpraca z ROPS, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, środki własne Stowarzyszenia, realizacja: 2014 – 2015.
 • Realizacja „Warsztatów szkoleniowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych”

Wydarzenia

 • Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia „Radość” otrzymuje Pan Zbigniew Drzymała
 • Stowarzyszenie otrzymuje nagrodę honorową Superlodołamacza 2014 w rejonie podkarpacko-lubelskim

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – XI Regionalne Spotkania z Radością w Cyziówce
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Władysławowa
 • Organizacja wycieczki do Warszawy oraz wycieczki do Krosna i Sanoka

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Realizacja Szkolenia dla rodziców zastępczych mającego na celu podniesienie ich umiejętności oraz poszerzenie horyzontów w zakresie opieki nad dzieckiem oraz działania profilaktyczne promujące zachowania alternatywne do przemocowych

Wydarzenia

 • Uczestniczka WTZ w Dębicy, Katarzyna Pawełko otrzymuje III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Prozy i Poezji dla Osób Niepełnosprawnych Kraków 2015
 • Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Stowarzyszeniu: – Pan Piotr Niedbalec- kierownik ZAZ zostaje dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Kierownikiem ZAZ zostaje Pan Paweł Morawczyński
 • Kierownikiem WTZ w Dębicy i Bobrowej Woli zostaje Pani Mariola Kądzielawa
 • Sekretarz Stowarzyszenia, Małgorzata Kula otrzymuje tytuł Wolontariusza Roku Powiatu Dębickiego
 • Stowarzyszenie otrzymuje nagrodę Lodołamacza 2015 w kategorii Instytucja w rejonie podkarpacko-lubelskim
 • Pan Paweł Morawczyński otrzymuje tytuł Lodołamacza Specjalnego (za zaangażowanie w tworzeniu miejsc zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością);

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Wiosenne Spotkanie rekreacyjne w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej .
  – Organizacja spotkania integracyjnego „Pożegnanie lata” dla członków stowarzyszenia na Borowcu.
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa w DK „Kosmos”, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Serbinowa
 • Organizacja wycieczki do Wrocławia oraz wycieczka do Polańczyka i Myczkowców

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Realizowane projekty

 • Stowarzyszenie tworzy mieszkanie treningowe – w ramach projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON). Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności poprawiające ich zdolność do samodzielnego funkcjonowania, na miarę możliwości psychofizycznych. Uczestnikami Projektu jest 50 osób niepełnosprawnych
  z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałych na terenie powiatu dębickiego.
 • Inauguracja projektu: „NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „RADOŚĆ” W DĘBICY – UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” (RPO). Wartość projektu: 440 137,55zł – realizacja: 01.08.2016-31.07.2017r
 • Realizacja projektu dla seniorów „Aktywność w każdym wieku”; Finansowanie: ROPS, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, środki własne Stowarzyszenia- realizacja: 01.092016 – 15.12.2016.

Wydarzenia

 • Uczestnik WTZ w Dębicy Łukasz Wójcik otrzymuje tytuł Wolontariusza Roku Powiatu Dębickiego
 • Żegnamy Ks. Stanisława Fiołka, pierwszego Honorowego Członka Stowarzyszenia „Radość”, który odszedł do Domu Pana 18 lutego 2016r.
 • Regionalne Spotkania z Radością w Cyziówce – – przyznajemy kolejne tytuły Przyjaciela Stowarzyszenia „Radość”. Otrzymują je: Agnieszka Jakubowska Cetnar, Katarzyna Weryńska – Kania, Ewa Podolska, Barbara Bassaraa-Poprawa, Maciej Szymański, Krystyna i Kazimierz Stafinowie, Janusz Kania, Piotr Pochwat, Janusz Michalski, Piotr Chęciek, Paweł Werbowy.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – XIII Regionalne Spotkanie z Radością Bobrowej Woli
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa w Klubie „Niagara”, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Ewa i „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim
 • Organizacja wycieczki do Krynicy oraz wycieczki do Zamościa

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Powstaje nowa forma działalności Stowarzyszenia „Radość” – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
  (W zajęciach specjalistycznych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. uczestniczy 18 dzieci. Zajęcia prowadzą: fizjoterapeuta, psycholog, logopeda, pedagog posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach WWR. Zajęcia realizowane są w 5 pomieszczeniach w najętym w MOSiR lokalu o pow. 200 m2. Środki na funkcjonowanie WWR pochodzą z subwencji oświatowej).

Realizowane projekty

 • Inauguracja projektu: ADAPTACJA PODDASZA NA MIESZKANIA WSPOMAGANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BOBROWEJ WOLI (RPO) – Okres realizacji projektu: 24.06.2017r. – 31.03.2018r. Wartość projektu 603 689,00 zł. W ramach projektu zostało utworzone mieszkanie treningowe o łącznej powierzchni 205 m2, wraz z odpowiednim wyposażeniem mieszkania i stworzeniem warunków do prowadzenia treningu samodzielności w utworzonym mieszkaniu. W ramach adaptacji zagospodarowano dotychczas nieużytkowe poddasze w budynku WTZ w Bobrowej Woli. Obecnie pełni ono rolę mieszkalną. Funkcjonuje tam mieszkanie treningowe oraz utworzona została dodatkowa sala terapii zajęciowej.
 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).
 • OTWARCIE KAWIARENKI ŚRODOWISKOWEJ CAFFE „RADOŚĆ” NA OBIEKTACH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI prowadzą ją pracownicy z niepełnosprawnością z ZAZ. Środki na otwarcie kawiarenki pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez sieć Tesco.
 • Realizacja projektu dla seniorów pn. „Aktywny senior”. Finansowanie: ROPS;
 • Otwarcie świetlicy opiekuńczej na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla podopiecznych Stowarzyszenia, którzy ze względu na stan zdrowia nie kwalifikują się do WTZ
 • Realizacja kursu pt. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Dębicy z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Realizacja kursu „Siostra PCK”.

Wydarzenia

 • Inauguracja Festiwalu Piosenki im. Zbigniewa Warchoła – impreza realizowana jest cyklicznie w kolejnych latach
 • Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia „Radość” otrzymują: Sylwia Murdzy-Chrobak i Stanisław Cabaj

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – XIV Regionalne Spotkanie z Radością w ośrodku rekreacyjnym na Jałowcach
  – Impreza rekreacyjno-sportowa „ Spotkanie integracyjne – Bobrowa Wola 2017 ”
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa w Klubie „Niagara”, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Niechorza
 • Organizacja wycieczki do Energylandii w Zatorze oraz wycieczki do Bałtowa

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Prowadzenie kawiarenki środowiskowej Caffe „Radość” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
 • Utworzono KLUB ABSOLWENTA WTZ w Dębicy i Bobrowej Woli służący podtrzymaniu poziomu aktywności i kontynuowaniu rehabilitacji społecznej oraz integrowaniu osób z niepełnosprawnością, które zakończyły pobyt w WTZ lub oczekują na przyjęcie do placówki.
 • 05.04.2018 – POWSTAJE SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „RADOŚĆ” o profilu gospodarczo – porządkowym (utworzona w partnerstwie z Gminą Żyraków przy współpracy i dofinansowaniu RARR, zatrudnia 6 osób z niepełnosprawnością;

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu: ADAPTACJA PODDASZA NA MIESZKANIA WSPOMAGANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BOBROWEJ WOLI
 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).
 • Inauguracja projektu pn.: „RADOSNE MIESZKANIE. DO SAMODZIELNOŚCI PRZEZ MIESZKANIE TRENINGOWE” (RPO).
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018r. do 30.06.2020r. Wartość projektu: 1 383 619,20 zł
  Celem projektu było przygotowanie 25 osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia w przyszłości samodzielnego życia poprzez treningi: higieny, gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem, zainteresowań i gospodarowania czasem wolnym w odpowiednio przygotowanym i wyposażonym mieszkaniu treningowym w wyremontowanej i zmodernizowanej części budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli. Obecnie realizowany jest tożsamy projekt współfinansowany z e środków PFRON.
 • Inauguracja projektu pn.: BAR „RADOŚĆ” W DĘBICY (RPO), okres realizacji: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.- utworzono stanowiska pracy dla 18 pracowników niepełnosprawnych – Wartość projektu: 1 880 604,00zł – po zakończeniu projektu Bar „Radość” włączony zostaje w struktury ZAZ.
 • Inauguracja projektu pn. „PRALNIA RADOŚĆ W DĘBICY” (RPO)
  Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. do 30.04.2020r. Wartość projektu: 1 862 903,13zł
  Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 10 osób w wieku od 18 do 64 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością. Projekt umożliwił poszerzenie działalności i zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej poprzez utworzenie działu usług pralniczych.
 • Inauguracja projektu: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” (POKL)
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018r. do 30.11.2022r Wartość projektu: 2 020 741,14 zł
  Projekt realizowany był w partnerstwie. Liderem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki
  Społecznej (ROPS) w Lublinie.
  Celem projektu było wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. W ramach projektu Stowarzyszenie „Radość” prowadziło mieszkanie wspomagane dla 5 osób chorujących psychicznie w Straszęcinie, na terenie gminy Żyraków.
  Pobyt w utworzonym mieszkaniu wspomaganym służył budowaniu samodzielności osób w nim mieszkających, zapewnieniu im adekwatnego wsparcia w celu budowania zasobów i przygotowania ich do pełnej aktywności społeczno-zawodowej.
 • Inauguracja projektu: WSPARCIE DOMOWE. USLUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (RPO).
  Okres realizacji projektu: 01.02.2018-31.08.2020r. Wartość projektu 1 684 155,36 zł
  Celem projektu było zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 20 mieszkańców powiatu dębickiego. Uczestnikami projektu były osoby niesamodzielne, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego, zaspokajanie potrzeb życiowych i powoduje konieczność pomocy osób drugich. Stowarzyszenie „Radość” nadal realizuje usługi opiekuńcze poprzez realizację projektu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 • Prowadzenie Świetlicy terapeutyczno- opiekuńczej w lokalu MOSiR dla podopiecznych Stowarzyszenia, którzy ze względu na stan zdrowia nie kwalifikują się do WTZ
 • Realizacja zadania publicznego „Piłka łączy” w ramach Klubu sportowego „Radość” dla 15 osób niepełnosprawnych – dofinansowanie: Urząd Miasta Dębicy.
 • Realizacja zadania publicznego: „Wcześniej! Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji” edycja I – organizacja konferencji i zajęć dla rodziców,

Wydarzenia

 • POZYSKANIE LOKALU PRZY ULICY FREDRY 3 W DĘBICY, umożliwiającego dalszy rozwój stowarzyszenia i prowadzenie kolejnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
 • 11 października 2018 roku Przedszkole Terapeutyczne otrzymuje imię Ks. Stanisława Fiołka
 • Organizacja I Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Nie jestem problemem – jestem cudem do odkrycia”.
 • Stowarzyszenie zorganizowało bezpłatny punkt rozliczeń PIT umożliwiający pozyskiwanie 1% podatku od dochodu na cele stowarzyszenia.
 • Zorganizowano Festiwal piosenki im. Zbigniewa Warchoła
 • Produkty ZAZ prezentowane były w Ambasadzie RP w Brukseli w ramach wystawy Brussels Design
 • Stowarzyszenie otrzymuje tytuł Podkarpackiego Lidera Ekonomii Społecznej
 • Przyznanie tytułu Lidera Ekonomii Społecznej dla Pana Pawła Morawczyńskiego za całokształt działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Impreza rekreacyjno- integracyjna połączona z Dniami Żyrakowa”
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa,Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Niechorza
 • Organizacja wycieczki do Błażowej i Rymanowa Zdroju

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Prowadzenie kawiarenki środowiskowej Caffe „Radość” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Dębicy” 
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Bobrowej Woli”
 • Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „Radość”
 • UTWORZENIE OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO – realizacja od 04.11.2019 r. do 30.06.2021 (Kontrakt z NFZ) – w ośrodku przyjęto na konsultacje lekarskie 367 dzieci. Rehabilitacją i systematycznym wsparciem objętych było ok. 100 pacjentów

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).
 • Realizacja projektu pn.: „RADOSNE MIESZKANIE. DO SAMODZIELNOŚCI PRZEZ MIESZKANIE TRENINGOWE” (RPO).
 • Realizacja projektu pn. „PRALNIA RADOŚĆ W DĘBICY” (RPO)
 • Realizacja projektu: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” (POKL)
 • Realizacja projektu: WSPARCIE DOMOWE. USLUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (RPO).
 • Realizacja projektu „Piłka łączy”

Wydarzenia

 • Realizacja zadania publicznego: Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Warchoła- III Edycja.
 • Prowadzono Punkt bezpłatnych porad prawnych w Dębicy i w Żyrakowie;
 • Zorganizowanie uroczystości XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”
 • Wydanie monografii o Stowarzyszeniu „Opowieść o Radości”.
 • Stowarzyszenie za działalność na rzecz niepełnosprawnych otrzymało Medal „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.
 • Organizacja zajęła II miejsce w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – XV Regionalne Spotkanie z Radością w Cyziówce”
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Bursztyn” we Władysławowie
 • Organizacja wycieczki – przejazdu kolejką wąskotorową na trasie Przeworsk – Dynów
 • Beneficjenci realizowanych projektów i Programów brali udział w wyjazdach do Ustronia Morskiego, na Roztocze, do Krakowa i Krosna;

W 2020r.miało miejsce funkcjonowanie WTZ i ZAZ w warunkach ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS-COVID-2. Czasowo zajęcia stacjonarne zostały zawieszone. Zajęcia odbywały się w systemie on-line lub hybrydowym i ścisłym przestrzeganiu zasad DDM. Wszystkie placówki pracowały i realizowały założenia rehabilitacyjne, mimo utrudnionych warunków.

DZIAŁANIA STAŁE –- prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy 
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Prowadzenie kawiarenki środowiskowej Caffe „Radość” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Dębicy” 
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Bobrowej Woli”
 • Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „Radość”
 • PROWADZENIE OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).
 • Realizacja projektu pn.: „RADOSNE MIESZKANIE. DO SAMODZIELNOŚCI PRZEZ MIESZKANIE TRENINGOWE” (RPO).
 • Realizacja projektu pn.: BAR „RADOŚĆ” W DĘBICY (RPO),
 • Realizacja projektu pn. „PRALNIA RADOŚĆ W DĘBICY” (RPO)
 • Realizacja projektu: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” (POKL)
 • Realizacja projektu: WSPARCIE DOMOWE. USLUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (RPO).
 • INAUGURACJA PROJEKTU: „MIESZKANIE RADOŚĆ. DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W MIESZKANIU TRENINGOWYM” (RPO) Okres realizacji projektu: 01.07.2020r.- 30.09.2022r. Wartość projektu: 1 487 503,21 zł
  Kontynuacja projektu prowadzonego w Bobrowej Woli mającego na celu rozwijanie samoobsługi i samodzielności życiowej 30 osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w społeczności lokalnej w postaci mieszkań treningowych.
 • INAUGURACJA PROJEKTU: „RADOSNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE – UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. KS. STANISŁAWA FIOŁKA W DĘBICY”
  Okres realizacji projektu: 01.03.2020r. – 28.02.2021r. Wartość projektu 418 929,43 zł
  Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w powiecie dębickim, poprzez utworzenie Filii Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Dębicy. Obecnie do przedszkola uczęszcza 23 dzieci z niepełnosprawnościami. Przy przedszkolu funkcjonują zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla 86 dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych
  niepełnosprawnością.
 • Inauguracja projektu: „ RADOSNY CATERING” (RPO). Okres realizacji projektu: 01.02.2020r. – 31.05.2022r. Wartość projektu:
  3 712 874,31 zł Dzięki projektowi rozszerzono działalność zakładu aktywności zawodowej poprzez utworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie 20 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.
  Działania merytoryczne: aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie nowych miejsc pracy, rozszerzenie działalności ZAZ, wsparcie uczestników w zakresie aktywnej integracji, społecznej i zawodowej.
 • Inauguracja projektu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”;  projekt realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego; okres realizacji: 01.10.2020 – 31.12.2020 – wsparcie dla 20 ON
 • Utworzenie Klubu sportowego „Radość” powstałego w ramach zadania publicznego: „Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja zawodów i innych imprez sportowych” pn.: „Piłka łączy” Realizacja: 14.04.2021-30.10.2021 Całkowity koszt zadania : 11 800,00 zł; Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Gmina Miasta Dębica;
 • Realizacja zadania publicznego: „IV Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Warchoła” – wersja on Line Termin realizacji: 16.03.2020 – 15.12.2020; Całkowity koszt zadania : 6 540,00 zł Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Powiat Dębicki
  Działania merytoryczne: organizacja imprezy muzycznej dla osób niepełnosprawnych.
 • Realizacja zadania publicznego: „Organizacja Gminnej Imprezy Integracyjnej Zdrowie przez Ruch dla 100 osób niepełnosprawnych”
  Termin realizacji: 10.09.2020-23.10.2020; Całkowity koszt zadania : 2 523,00 zł
  Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Gmina Dębica

Wydarzenia

 • IX.2020 – ZMIANA NAZWY STOWARZYSZENIA – Stowarzyszenie przyjmuje nazwę STOWARZYSZENIE „RADOŚĆ” W DĘBICY (zamiast: Stowarzyszenie „Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy)
 • Przeniesienie działalności Caffe „Radość” z siedziby przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy do nowej siedziby przy ulicy Kolejowej 30 w Dębicy
 • Podpisanie umowy przekazania dla Stowarzyszenia budynku po Domu Kultury „Kosmos” przy ul. Lisa Kuli 3.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Organizacja Gminnej Imprezy Integracyjnej w Bobrowej Woli
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Darłówka
 • Organizacja wycieczki: Dwa wyjazdy do Głogowa – Dla dzieci z Przedszkola Terapeutycznego zorganizowano wyjazd do ośrodka w Lubachowie k/Wrocławia prowadzącego rehabilitację w formie onoterapii” oraz wycieczkę z programem rehabilitacyjnym

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Dębicy”
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Bobrowej Woli”
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka– Prowadzenie kawiarenki Caffe „Radość”
 • Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „Radość”
 •  Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).
 • Realizacja projektu: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” (POKL)
 • Realizacja projektu: „MIESZKANIE RADOŚĆ. DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W MIESZKANIU TRENINGOWYM” (RPO)
 • Realizacja projektu: „RADOSNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE – UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. KS. STANISŁAWA FIOŁKA W DĘBICY”
 • Realizacja projektu: „ RADOSNY CATERING” (RPO)
 • Realizacja projektu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – wsparcie dla 24 ON, w tym 4 dzieci
 • Inauguracja projektu: „SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI”; Realizacja: od 1.04.2021 do31.03.2024 – wsparciem i zajęciami specjalistycznymi objęto 50 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w wieku od 0 do 15 roku życia, zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi. Finansowanie: Współpraca z administracja publiczną – PFRON; Całkowity koszt zadania : 438 272,00 zł
 • Realizacja INNOWACJI SPOŁECZNEJ „GO AHEAD – MÓW ŚMIAŁO”. Realizacja: 08.11.2021- 9.08.2022
 • Realizacja zadania publicznego: „Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Warchoła – V Edycja
  Termin realizacji: 01.08.2021-31.10.2021 Koszt zadania: 32 957,00 zł Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
 • Realizacja zadania publicznego: „Wcześniej – Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji Edycja II – Szkoła dla rodziców”; Termin realizacji: 10.09.2021 – 08.12.2021 Całkowity koszt zadania : 33 670,00 zł; Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie; Liczba osób niepełnosprawnych: 30
  Działania merytoryczne: Zorganizowanie zajęć edukacyjnych w formie warsztatów pokazowych. Konferencji dla rodziców w celu poszerzenia wiedzy rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz zagrożonych niepełnosprawnością na temat korygowania i usprawniania dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych i prowadzenia działań terapeutycznych z dzieckiem w warunkach domowych.
 • Realizacja zadania publicznego: Organizacja wycieczki z programem onoterapii dla 21 dzieci, w tym dzieci autystycznych.
  Termin: 12.09.2021-30.10.2021 Całkowity koszt zadania : 6 140,00 zł. Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Zarząd Powiatu Dębickiego. Działania merytoryczne: Zorganizowanie zajęć terapeutycznych w formie onoterapii dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, mającymi na celu m. in. poprawę ich stanu psychofizycznego oraz wyciszenie emocji, poprawę funkcjonowania społecznego i umiejętności komunikowania się z otoczeniem.
 • Realizacja zadania publicznego: „Prowadzenie zajęć sportowych w ramach Klubu Sportowego Radość i organizacja zawodów w petanque la molle”; Termin realizacji: 14.04.2021-30.10.2021 Całkowity koszt zadania : 6 200,00 zł
  Finansowanie: współpraca z administracja publiczną – Gminą Miasta Dębica.

Wydarzenia

 • Prowadzenie dla środowiska Punktu Doradztwa Księgowego z możliwością wypełnienia PIT (wraz z odpisem 1% od dochodu na cele Stowarzyszenia);
 • Remont budynku dawnego Domu Kultury „Kosmos” przy ul. Lisa 3, który udostępniła naszej organizacji na działalność statutową Firma Oponiarska Dębica S.A.
 • Organizacja otrzymała NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  „NGO WYSOKICH LOTÓW”;

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie integracyjne „Zdrowie przez Ruch” w obiekcie „Stodoła” przy ul. Lisa.
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Gdańsku – Jelitkowie
 • Organizacja wycieczki do Wrocławia

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Dębicy”
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Bobrowej Woli”
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Prowadzenie kawiarenki Caffe „Radość”
 • Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „Radość”
 • Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
 • Realizacja projektu pn.: REHABILITACJA SPOŁECZNA W MIESZKANIU SAMODZIELNOŚCI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” (PFRON).

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu pn. „PRALNIA RADOŚĆ W DĘBICY” (RPO)
 • Realizacja projektu: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” (POKL)
 • Realizacja projektu: „MIESZKANIE RADOŚĆ. DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W MIESZKANIU TRENINGOWYM” (RPO)
 • Realizacja projektu: „ RADOSNY CATERING” (RPO)– Realizacja projektu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – wsparcie dla 30 ON
 • Realizacja projektu: „SAMODZIELNI, NIEZALEŻNIRealizacja: od 1.04.2021 do31.03.2024 – wsparciem i zajęciami specjalistycznymi objęto 50 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w wieku od 0 do 15 roku życia, zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi. Finansowanie: Współpraca z administracja publiczną – PFRONCałkowity koszt zadania : 438 272,00 zł
 • Realizacja INNOWACJI SPOŁECZNEJ „GO AHEAD – MÓW ŚMIAŁO”. Realizacja: 08.11.2021- 9.08.2022
 • Realizacja projektu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022; okres realizacji: 1.01.2022 – 31.12.2022 dla 24 osób z niepełnosprawnością, w tym 4 dzieci;
 • Inauguracja – Wdrożenie modelu innowacji w ramach projektu pn. „Terapeutyczne obiadowanie”
  Jest to projekt partnerski realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej (lider projektu) z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne – Termin realizacji projektu: 01.11.2022 do 31.08.2023.
 • Inauguracja projektu KINO „RADOŚĆ” – Okres realizacji projektu: 01.01.2022r. – 31.12.2023r. Wartość projektu 3 294 741,59 zł
  Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 11 osób z niepełnosprawnością i poprawa ich zdolności do zatrudnienia.
 • Realizacja zadania publicznego: „Pozwólmy ziemi oddychać”; Koszt projektu: 19 262,00zł; Finansowanie Bank Pekao S.A.
  Cel projektu: poszerzenie wiedzy ekologicznej osób z niepełnosprawnościami, w tym 25 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowanków Przedszkola Terapeutycznego im. ks. St. Fiołka w Dębicy i 50 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • Realizacja zadania publicznego: „Wsparcie specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Mieszkaniu Wspomaganym Finansowanie: ROPS w Rzeszowie
 • Inauguracja grantu na SKALOWANIE INNOWACJI „OPIEKA DOMOWA NA TERENACH WIEJSKICH”; realizacja grantu: od 01.10.2022.do 31.05.2023Wsparcie otrzymało 10 osób niepełnosprawnych
 • Realizacja innowacji społecznej „GO AHEAD – MÓW ŚMIAŁO”.; Realizacja: 08.11.2021- 9.08.2022

 

Wydarzenia

 • Prowadzenie dla środowiska Punktu Doradztwa Księgowego z możliwością wypełnienia PIT (wraz z odpisem 1% od dochodu na cele Stowarzyszenia);
 • Zorganizowano Festiwal Muzyczny Osób Niepełnosprawnych im. Z. Warchoła.
 • Remont budynku dawnego Domu Kultury „Kosmos” przy ul. Lisa 3, który udostępniła naszej organizacji na działalność statutową Firma Oponiarska Dębica S.A.
 • Przeniesienia siedziby Przedszkola Terapeutycznego im. St. Fiołka z ul. Parkowej do wyremontowanego budynku przy ul. Lisa 3
 • Przeniesienie realizacji zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych dla dzieci z lokalu przy ul. Cmentarnej do wyremontowanego budynku przy ul. Lisa 3
 • Przystąpienie Stowarzyszenia „Radość” do realizacji Programu mieszkalnictwa wspomaganego/ chronionego – „Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe”
 • Stowarzyszenie „Radość” zostało LAUREATEM 11. EDYCJI KONKURSU (ES) NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU IM. JACKA KURONIA.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie integracyjne w obiekcie „Stodoła” przy ul. Lisa.
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Gdańsku – Jelitkowie
 • Organizacja wycieczki do Zakopanego – Szaflar

DZIAŁANIA STAŁE – prowadzenie stacjonarnych placówek rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy
 • Rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Dębicy”
 • Realizacja Programu „Zajęcia klubowe w WTZ w Bobrowej Woli”
 • Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Prowadzenie Przedszkola Terapeutycznego im. Ks. St. Fiołka
 • Prowadzenie rehabilitacji w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „Radość”

Realizowane projekty

 • Realizacja projektu KINO „RADOŚĆ”
  Okres realizacji projektu: 01.01.2022r. – 31.12.2023r. Wartość projektu 3 294 741,59 zł
 • Realizacja projektu pn. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”
 • Realizacja projektu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023; okres realizacji: 1.01.2023 – 31.12.2023; wsparcie dla 62 osób z niepełnosprawnością.
 • Realizacja projektu: „SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI”
 • Realizacja grantu na skalowanie innowacji „OPIEKA DOMOWA NA TERENACH WIEJSKICH”
 • Realizacja projektu „Razem ciekawiej – łączymy pokolenia z Radością” w ramach programu „Aktywni +”Priorytet IV. Przygotowanie do starości
 • Realizacja zadania publicznego: DO SAMODZIELNOŚCI PRZEZ MIESZKANIE WSPOMAGANE (ROPS)
 • Realizacja zadania publicznego: PUNKT INFORMACYJNY „POMOCNA DŁOŃ”

Wydarzenia

 • Prowadzenie dla środowiska Punktu Doradztwa Księgowego z możliwością wypełnienia PIT (wraz z odpisem 1% od dochodu na cele Stowarzyszenia);
 • Otrzymanie przez Stowarzyszenie „Radość” Certyfikatu, wyróżnienia w konkursie Lider Aktywności Gospodarczej.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Comiesięczne spotkania formacyjno – organizacyjne z Mszą Świętą i spotkaniem organizacyjnym
 • Organizacja spotkań rekreacyjno – integracyjnych
  – Spotkanie plenerowe na Jałowcach
  – Impreza Andrzejkowo – Mikołajkowa, Opłatek,
 • Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Gdańsku – Jelitkowie
 • Organizacja wycieczki do Torunia

1997 – Sanatorium „Społem” w Dźwirzynie
1998 – Ośrodek „Jagoda” w Serbinowie
1999 – Ośrodek „Jubilat” w Wiśle
2000 – Pałac Morski w Gąskach
2001 – Jastarnia na Półwyspie Helskim
2002 – Ośrodek „Beskid” w Mielnie
2003 – Turnus w Międzywodziu k/ Międzyzdrojów
2004 – Dziwnówek, Międzywodzie
2005 – Jarosławiec
2006 –  Darłówek
2007 – Ustronie Morskie
2008 –
2009 –
2010 –
2011 –
2012 –
2013 –
2014 – Władysławowo
2015 – Serbinowo
2016 – Ośrodek „Ewa” i „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim
2017 – Niechorze
2018 – Niechorze
2019 – Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny „Bursztyn” we Władysławowie
2020 – Dom Wypoczynkowy w Darłówku
2021 – Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Gdańsku Jelitkowie
2022 – Jelitkowo
2023 – Jelitkowo

ZESTAWIENIE LICZBOWE OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA  „RADOŚĆ”

(Zebranie Walne 2023)

Lp. Nazwa działania Liczba uczestników
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy 60
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli 50
3. Klub absolwenta WTZ w Dębicy 22
4. Klub absolwenta WTZ w Bobrowej Woli 8
5. Zakład Aktywności zawodowej 108
6. Spółdzielnia Socjalna „Radość” 6
7. Projekt: „Radosny catering” 20
8. Projekt Kino “Radość” 12
9. Przedszkole Terapeutyczne
im. Ks. Stanisława Fiołka
20
10. Projekt: „Samodzielni Niezależni” 50
11. Wczesnego Wspomagania Rozwoju 87
12. Projekt: AOOzN – edycja 2023 62
13. Projekt: „Opieka domowa na terenach wiejskich 10
14. Zadanie publiczne: „Wsparcie specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w MW” 5
15. Proj. „Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu samodzielności Stowarzyszenia „Radość” 25
16. Proj. „Mieszkanie Radość. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe” 30
17. Proj. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego (…)po wielokrotnych pobytach
w szpitalu psychiatrycznym”
5
18. Zajęcia sportowe: sekcji Petanque/ la molle w ramach Klubu Sportowego Radość, 16
19. Projekt „Pozwólmy ziemi oddychać 75
Razem: 636