Zarząd

Władze Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy

Walne Zebranie Członków – najwyższa władza Stowarzyszenia – liczy 130 członków

Zarząd Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy

 • Jan Adam Ciołczyk – Prezes
 • Paweł Morawczyński – zastępca Prezesa
 • Małgorzata Kula – Sekretarz
 • Alicja Jabłońska – Skarbnik
 • Elżbieta Kęsik – Członek Zarządu
 • Aleksandra Kloc– Członek Zarządu
 • Wysowski Władysław – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Krystyna Małozięć
 • Jolanta Gleń
 • Danuta Stachowiak
 • Kazimierz Galas
 • Jan Skóra