Powstaliśmy w 1994 roku, aby pomagać innym, i dawać Im szczęście...

Powstaliśmy w 1994 roku, aby pomagać innym, i dawać Im szczęście...

podopiecznych

Pracowników

Aktualności

06wrz

Zapytanie ofertowe – audyt zewnętrzny projektów

                                                                                                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów  pn. „Samodzielni → Niezależni” oraz„Rehabilitacja społeczna...

06wrz

Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego na rok 2023/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie    z    §    1 ust.     1   rozporządzenia    Ministra   Finansów   z   dnia ...

Więcej aktualności – [kliknij tutaj]

Realizowane projekty

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt grantowy pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt przyczynia się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantu środki przeznaczone są na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Projekt współfinansowany jest EFS: Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe
 • założenia projektu: wzrost kompetencji społecznych i poziomu sprawności w zakresie podstawowej samoobsługi i samodzielności życiowej u 18 z 25 osób z niepełnosprawnościami (zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: na terenie powiatu dębickiego, miejskich/miejsko-wiejskich gmin ościennych z województwa podkarpackiego – Ropczyce, Ostrów, Przecław, Radomyśl Wielki), poprzez zwiększenie dla tych osób dostępności i jakości świadczonych usług w społeczności lokalnej w postaci mieszkań treningowych, przygotowujących 25 osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia samodzielnego życia
 • ilość osób objętych wsparciem: 25
 • czas trwania projektu: 01.04.2018 roku do 31.03.2020 roku
 • rekrutacja: rekrutacja podstawowa została już zakończona – aktualnie trwa nabór na listę rezerwową – rekrutacja w trybie ciągłym

[więcej informacji]

Pralnia Radość w Dębicy
 • założenia projektu: podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 10 osób pozostających bez zatrudnienia z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego
 • ilość osób objętych wsparciem: 10
 • czas trwania projektu: 01.07.2018 roku do 30.04.2020 roku
 • rekrutacja: rekrutacja podstawowa została już zakończona – aktualnie trwa nabór na listę rezerwową – rekrutacja w trybie ciągłym

[więcej informacji]

Wsparcie domowe. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • założenia projektu: zwiększenie dostępności usług społecznych dla 20 osób niesamodzielnych, powyżej 18 roku życia z powiatu dębickiego, które
  wymagają pomocy osób drugich w czynnościach dnia codziennego, zaspokajaniu potrzeb i funkcjonowaniu w środowisku, poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania
 • ilość osób objętych wsparciem: 20
 • czas trwania projektu: 01.02.2018 roku do 31.08.2020 roku
 • rekrutacja: rekrutacja podstawowa została już zakończona – aktualnie trwa nabór na listę rezerwową – rekrutacja w trybie ciągłym

[więcej informacji]

Bar „Radość” w Dębicy
 • założenia projektu: podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 18 osób pozostających bez zatrudnienia z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego
 • ilość osób objętych wsparciem: 18
 • czas trwania projektu: 01.01.2018 roku do 30.06.2019 roku
 • rekrutacja: rekrutacja podstawowa została już zakończona – rekrutacja w trybie uzupełniającym trwa od 20 do 28 luty 2019 roku

[więcej informacji]

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”