Powstaliśmy w 1994 roku, aby pomagać innym, i dawać Im szczęście...

Powstaliśmy w 1994 roku, aby pomagać innym, i dawać Im szczęście...

podopiecznych

Pracowników

Realizowane projekty

Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe
 • założenia projektu: wzrost kompetencji społecznych i poziomu sprawności w zakresie podstawowej samoobsługi i samodzielności życiowej u 18 z 25 osób z niepełnosprawnościami (zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: na terenie powiatu dębickiego, miejskich/miejsko-wiejskich gmin ościennych z województwa podkarpackiego – Ropczyce, Ostrów, Przecław, Radomyśl Wielki), poprzez zwiększenie dla tych osób dostępności i jakości świadczonych usług w społeczności lokalnej w postaci mieszkań treningowych, przygotowujących 25 osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia samodzielnego życia
 • ilość osób objętych wsparciem: 25
 • czas trwania projektu: 01.04.2018 roku do 31.03.2020 roku
 • rekrutacja: rekrutacja podstawowa została już zakończona – aktualnie trwa nabór na listę rezerwową – rekrutacja w trybie ciągłym

[więcej informacji]

Pralnia Radość w Dębicy
 • założenia projektu: podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 10 osób pozostających bez zatrudnienia z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego
 • ilość osób objętych wsparciem: 10
 • czas trwania projektu: 01.07.2018 roku do 30.04.2020 roku
 • rekrutacja: rekrutacja podstawowa została już zakończona – aktualnie trwa nabór na listę rezerwową – rekrutacja w trybie ciągłym

[więcej informacji]

Wsparcie domowe. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • założenia projektu: zwiększenie dostępności usług społecznych dla 20 osób niesamodzielnych, powyżej 18 roku życia z powiatu dębickiego, które
  wymagają pomocy osób drugich w czynnościach dnia codziennego, zaspokajaniu potrzeb i funkcjonowaniu w środowisku, poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania
 • ilość osób objętych wsparciem: 20
 • czas trwania projektu: 01.02.2018 roku do 31.08.2020 roku
 • rekrutacja: rekrutacja podstawowa została już zakończona – aktualnie trwa nabór na listę rezerwową – rekrutacja w trybie ciągłym

[więcej informacji]

Bar „Radość” w Dębicy
 • założenia projektu: podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 18 osób pozostających bez zatrudnienia z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego
 • ilość osób objętych wsparciem: 18
 • czas trwania projektu: 01.01.2018 roku do 30.06.2019 roku
 • rekrutacja: rekrutacja podstawowa została już zakończona – rekrutacja w trybie uzupełniającym trwa od 20 do 28 luty 2019 roku

[więcej informacji]

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”

Zmień wielkość
Zwiększ kontrast