Sprawozdania

2022
Sprawozdanie Finansowe za rok 2022
2022
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022
2021
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021
2021
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
2020
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
2020
Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
2019
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
2019
Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
2018
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
2018
Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
2017
Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
2017
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
2016
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
2016
Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
2015
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
2015
Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
2014
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
2014
Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
2013
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
2013
Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
2012
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
2012
Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
2011
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
2011
Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa