Przekaz 1% podatku: KRS 000 000 88 43 | Nr konta: 04 1240 4807 1111 0000 5531 4309

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, iż zakończyła się ocena formalna i merytoryczna kandydatur do konkursu „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”. Pozytywną weryfikację przeszły 22 kandydatury, tym samym zostały one nominowane w poszczególnych kategoriach.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość w Dębicy realizuje projekt pn: „Aktywność i zdrowie w każdym wieku”.

Co roku we wrześniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje sportowe zmagania dla osób niepełnosprawnych. Biorą w nich udział przedstawiciele placówek z Podkarpacia: DPS, ŚDS, WTZ, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Szkolne Ośrodki Wychowawcze oraz placówki specjalistyczne, a także wszystkie domy, które prowadzi diecezjalna Caritas.

Spotkanie treningowe o charakterze organizacyjnym w ramach projektu pn. „Piłka łączy” już za nami. Profilaktyka omówiona, stroje rozdane, pełni zapału przystępujemy do piłkarskiej przygody. Zatem już teraz możemy stwierdzić, że uprawianie sportu jest piękne bo jednoczy ludzi.

Centrum Nauki „Kopernik”, to miejsce, do którego można wracać wielokrotnie- taką opinię wyrazili wszyscy uczestnicy naszej wycieczki. 

Petanque to prosta w swych zasadach gra i sport, nie wymaga dużych inwestycji, a grać mogą w nią osoby w różnym wieku, różnych płci, o różnym stopniu sprawności, także osoby niepełnosprawne. A więc petanque jest grą mogącą integrować wiele osób i dlatego jest godna promowania.