Ogólne

08 cze

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”- edycja 2022

W związku z przystąpieniem do programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”- edycja 2022finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowegow ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy zaprasza do udziału w programie dzieci do 16 roku życiaz orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wymagające wsparcia asystenta osobistego oraz osoby zainteresowane pracą w charakterze Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnościami: Cel  PROGRAMU:– wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,– przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób...

13 maj

ZAPYTANIE OFERTOWE : Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia sali kinowej wraz zapleczem socjalnym na potrzeby realizacji projektu pt.: „Kino „Radość”

Stowarzyszenie „RADOŚĆ” w Dębicy zaprasza do złożenia oferty na Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia sali kinowej wraz zapleczem socjalnym na potrzeby realizacji projektu pt.: „Kino „Radość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Dokumentacja zamieszczona na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Numer ogłoszenia 2022-38643-108391, ID 108391https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108391 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SDevelop-in22060913401Pobierz INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA SDevelop-in22060913400Pobierz ...

25 kw.

Oferta Pracy: Rehabilitant/Fizjoterapeuta (Kino Radość)

Projekt jest współfinansowany ze środków projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Okres realizacji Projektu: 01.04.2022 r. – 31.12.2023 r. Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Radość w Dębicy, jako realizator projektu pn: „Kino Radość”, poszukuje rehabilitanta/fizjoterapeutę do pracy z dorosłymi osobami, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.Więcej informacji w załączniku: Oferta-pracy-fizjoterapeuta-Kino-RadoscPobierz ...

01 kw.

Kino Radość – wydłużony termin składania formularzy do 14.04.2022 r.

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, ul. Św. Jadwigi 1, 39-200 Dębica, informuje, żew okresie od 1-go marca 2022 roku do 31-go grudnia 2023 roku realizuje projekt pt.:Kino „Radość”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Cele projektu. Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.12.2023 roku, poziomu aktywności społeczneji zawodowej wśród 11 osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat dębicki, mających wpływ na poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Do kogo adresowany jest projekt? Projekt...

28 lut

Kino „Radość”

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, ul. Św. Jadwigi 1, 39-200 Dębica, informuje, żew okresie od 1-go marca 2022 roku do 31-go grudnia 2023 roku realizuje projekt pt.:Kino „Radość”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Cele projektu. Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.12.2023 roku, poziomu aktywności społeczneji zawodowej wśród 11 osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat dębicki, mających wpływ na poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Do kogo adresowany jest projekt? Projekt...