„ Opieka wytchnieniowa ” dla organizacji pozarządowych – edycja 2024

W związku z przystąpieniem do programu: „ Opieka wytchnieniowa ” dla organizacji pozarządowych – edycja 2024finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowegow ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy zaprasza do udziału w programie osoby niepełnosprawne wymagające wsparcia asystenta opieki wytchnieniowej oraz osoby zainteresowane pracą w takim charakterze: CEL  PROGRAMU: -Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę bezpośrednią nad osobą […]

Mieszkanie Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy informuje, że od 03 października 2022 roku w Bobrowej Woli 22   funkcjonuje  placówka pod nazwą „Mieszkanie Samodzielności Stowarzyszenia „Radość””, w ramach realizacji projektu „Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość””. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Konkurs „Pokonamy bariery”, 1/2020).Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r. Obecnie trwa trzeci etap jego finansowania. Celem projektu jest rozwijanie u Uczestników – beneficjentów projektu – […]

Spotkanie edukacyjne w dniu 24 listopada w ramach projektu Aktywni +

Spotkanie edukacyjne w dniu 24 listopada w ramach projektu Aktywni + Zadanie p.n : Razem ciekawiej – łączymy pokolenia z Radością Gość : prawnik Bartłomiej Góra W dniu dzisiejszym seniorzy biorący udział w spotkaniu edukacjnym z prawnikiem otrzymali sporą dawkę wiedzy na tematy ich interesujące. Dużo czasu zaproszony gość poświęcił rodzajom i sposobom sporządzania  testamentów . zaznaczył , że obecnie nawet młodzi ludzie sporządzają […]

Otwarcie Kina Radość – Reportaż TVP3 Rzeszów

TVP3 oddział RZESZÓW zrealizował reportaż, który został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W materiale zostały zawarte poszczególne etapy realizacji projektu KINA RADOŚĆ. Znajdziemy w nim m. in: Remonty, szkolenia, wdrożenia, sondy mieszkańców, wywiady pracowników oraz Wielką Galę Otwarcia. Film do pobrania: https://we.tl/t-opNq3EwccJ

20 października 2023 – DZIEŃ SENIORA w Stowarzyszeniu „Radość”

20 października 2023 – DZIEŃ SENIORA w Stowarzyszeniu „Radość” 20 października w ramach projektu „Razem ciekawiej – łączymy pokolenia  z Radością”  odbyło się kolejne spotkanie dla seniorów. Tym razem miało ono charakter edukacyjno – integracyjny i zbiegło się z Europejskim Dniem Seniora.Było okazją  do wyrażenia Seniorom szacunku i wdzięczności za Ich wieloletni trud na rzecz rodziny, bliskich, długoletnią pracę zawodową oraz aktywność w lokalnej społeczności. […]

Relacja „Spotkanie Edukacyjne Seniorów ze Strażakiem i Policjantem”

„Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”na lata 2021–2025” 13 padziernika 2023r. – SPOTKANIE EDUKACYJNE SENIORÓW ZE STRAŻAKIEM                                         I POLICJANTEM 13 października 2023r. w ramach projektu „Razem ciekawiej – łączymy pokolenia  z Radością” odbyło się spotkanie edukacyjne seniorów z policjantem i strażakiem. Pan kpt. mgr Jan Moskal z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy omówił zagadnienia bezpieczeństwa p/pożarowego i p/czadowego oraz zasady zachowania się […]

„Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

„Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”na lata 2021–2025”                   Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy realizuje projekt „Razem ciekawiej – łączymy pokolenia   z Radością” dofinansowany jest ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz osób  „Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021–2025                 Ideą projektu jest aktywizacja uczestników projektu, współdziałanie różnych grup […]

Mieszkanie Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy informuje, że od 03 października 2022 roku w Bobrowej Woli 22   funkcjonuje  placówka pod nazwą „Mieszkanie Samodzielności Stowarzyszenia „Radość””, w ramach realizacji projektu „Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość””. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Konkurs „Pokonamy bariery”, 1/2020).Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r. Obecnie trwa trzeci etap jego finansowania. Celem projektu jest rozwijanie u Uczestników – beneficjentów projektu – […]

Rekrutacja dodatkowa do projektu „Kino Radość”

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, ul. Św. Jadwigi 1 , 39-200 Dębica, informuje, że w okresie od 12-go lipca 2023 roku do 31-go lipca 2023 roku do godz. 12:00 prowadzi rekrutację dodatkową do projektu pt. „Kino Radość” Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz niezbędne do uzupełnienia dokumenty można znaleźć pod linkiem: https://radosc.debica.pl/dzialalnosc/kino-radosc/

Punkt informacyjny – Pomocna dłoń

Celem zadania „Punkt informacyjny – Pomocna dłoń” realizowanego przez Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy jest stworzenie miejsca kompleksowej informacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców/opiekunów dzieci                    z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi niepełnosprawnością z trzech powiatów tj. dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego i rzeszowskiego. Punkt informacyjny będzie miejscem gdzie beneficjenci będą mogli uzyskać fachową informację dotyczącą: możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej: lekarzy specjalistów m.in.: lekarzy psychiatrów, neurologów, ortopedów, okulistów, […]

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zapraszamy Wszystkich do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, organizowanych 12 maja (10:00 – 17:30) przed budynkiem „Radości” ( Smaki Radości – Lunch Bar / DecoRadość / Pralnia Czysta Radość ) przy ul. Fredry 3 w Dębicy! facebook: https://www.facebook.com/funduszeeuropejskiedlapodkarpacia instagram: https://www.instagram.com/fundusze_ue_dla_podkarpacia/ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTh2AcSzr5LKaB6i9tJEf9g www: https://dniotwarte.eu/ #EUinmyregion, #Europawmoimregionie, #funduszeeuropejskie #funduszeeuropejskiedlapodkarpacia #fep #FEP#dofe #dniotwartefunduszyeuropejskich #EUinmyregion, #Europawmoimregionie, #funduszeeuropejskie #funduszeeuropejskiedlapodkarpacia #fep #FEP

Zaproszenie do udziału w „Warsztatach o Zdrowym Odżywianiu” w ramach projektu „Terapeutyczne Obiadowanie”

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy zaprasza aktywnych seniorów 60+ do udziału w bezpłatnym cyklu trzech „Warsztatów o Zdrowym Odżywianiu”. Warsztaty zostaną poprowadzone przez specjalistę dietetyka. Zapisy do 7 marca pod numerem telefonu 14 696 91 38, ilość miejsc ograniczona, Warsztaty organizowane w ramach projektu „Terapeutyczne Obiadowanie” finansowane ze środków Unii Europejskiej Zapraszamy !!!

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”- edycja 2023

W związku z przystąpieniem do programu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”- edycja 2023finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowegow ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy zaprasza do udziału w programie osoby niepełnosprawne wymagające wsparcia asystenta osobistego oraz osoby zainteresowane pracą w takim charakterze: Cel  PROGRAMU:– wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,– przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób […]

Nabór na warsztaty upowszechniające organizowane przez ROPS w Krakowie

Informujemy o możliwości uczestnictwa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP w warsztatach upowszechniających organizowanych na terenie województwa małopolskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Podczas warsztatów upowszechniających będzie możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami opracowanego […]

Mieszkanie Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy informuje, że od 03 października 2022 roku w Bobrowej Woli 22   funkcjonuje  placówka pod nazwą „Mieszkanie Samodzielności Stowarzyszenia „Radość””, w ramach realizacji projektu „Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość””. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Konkurs „Pokonamy bariery”, 1/2020).Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r. Obecnie trwa drugi etap jego finansowania. Celem projektu jest rozwijanie u Uczestników – beneficjentów projektu – […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kino „Radość”

Zamawiający Stowarzyszenie „RADOŚĆ” w Dębicy działając zgodnie z pkt 14.1 i 9.13 Zapytania ofertowego informuje, że w postępowaniu na: Usługa dzierżawy zintegrowanego systemu kasowo – biletowego na potrzeby realizacji projektu pt.: „Kino Radość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę złożoną przez: Vector Software Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 184 B, 02-486 Warszawa Wartość […]

Rozpoczęciu realizacji projektu „Obiady Terapeutyczne”

Miło poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Obiady Terapeutyczne”, którego celem jest przygotowywanie, a następnie dostarczanie, darmowych obiadów osobom starszym (60+ lat), wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie obejmuje osoby zamieszkujące tereny Dębicy. Ilość miejsc ograniczona. Znasz takie osoby? Podeślij im tę informację. Wzory formularz rekrutacyjny oraz deklaracji udziału znajdziecie Państwo w załącznikach. Więcej szczegółów odnośnie projektu pod numerem: (14) 696 91 38 Zachęcamy […]

ZAGŁOSUJ NA NAS w konkursie im. Jacka Kuronia!

https://glosowanie.konkurs-es.pl/#12 Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia “Radość” w Dębicy zakwalifikował się do finałowej dwunastki konkursu im. Jacka Kuronia. Zachęcamy do oddania na nas głosu. Oddając głos na nasze Stowarzyszenie, przybliżasz nas do wygranej, która pomoże nam w dalszym rozwoju. ZA KAŻDY GŁOS SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Opieka domowa na terenach wiejskich – Gmina Żyraków

         Celem grantu realizowanego przez Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy jest objęcie opieką zespołu hospicjum domowego 10 osób dorosłych chorujących na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe, zamieszkujące tereny wiejskie z gminy Żyraków.            Projekt grantowy: Skalowanie innowacji społecznej: Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […]