Projekt dotyczy osób zamieszkujących powiaty: dębicki, jasielski, ropczycko-sędziszowski.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:
 • dla dzieci do siódmego roku życia:
  • diagnoza i terapia funkcji poznawczych
  • diagnoza i terapia rozwoju motorycznego z elementami Integracji Sensorycznej
 • dla dorosłych:
  • warsztat „Rozwój dziecka w pierwszych latach życia – co jest normalne, a co powinno niepokoić”
  • warsztat „Elementy wczesnej terapii mowy w warunkach domowych”
  • warsztat „Elementy terapii behawioralnej w warunkach domowych”
  • konferencja szkoleniowo-informacyjna
Zajęcia i warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę.
Zgłoszenia przyjmowane są od 28 maja do 8 czerwca 2018 roku w Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, ul. Fredry 3.
Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne są w regulaminie  , Wcześniej – regulamin ,Wcześniej – karty zgłoszeniowe , Wcześniej – wykorzystanie wizerunku lub w biurze stowarzyszenia.
Dodatkowe informacje:
Tel. 14 682 55 00737995523
email: wczesniej@gmail.com
Serdecznie zapraszamy!